Банкеръ Daily

Общество и политика

Парламентът прие окончателно промени в Закона за хората с увреждания

Народните представители приеха окончателно промени в Закона за интеграция на хората с увреждания, свързани с интеграционните добави. Право на месечна добавка съобразно степента на намалена работоспособност имат лицата с трайни увреждания над 18-годишна възраст. База за определяне размера на месечната добавка за социална интеграция е гарантираният минимален доход, съобщи БТА.

Месечната добавка за социална интеграция за хора с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност, както и за такива с над 90 на сто намалена работоспособност с определена чужда помощ е в размер 20 на сто от гарантирания минимален доход. Парите за лица със 71 и над 71 на сто намалена работоспособност е в размер 15 на процента от гарантирания минимален доход. Лицата с определена чужда помощ имат право на добавка за покриване на разходите за един придружител, ако ползват такъв, в размер до трикратния размер на гарантирания минимален доход, но не повече от действително направения разход съгласно представените документи.

 Месечната добавка за диетично хранене и лекарства е в размер 15 на сто от гарантирания минимален доход.
   

Facebook logo
Бъдете с нас и във