Банкеръ Weekly

Общество и политика

ОТ ЗАКОНА ЗА БАНКИТЕ

Чл. 9. (1) Членовете на управителния съвет или на съвета на директорите трябва да: 1. Имат висше икономическо или юридическо образование. 2. Притежават необходимата квалификация и професионален опит в банковото дело. 3. Не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер. 4. Не са били...
Facebook logo
Бъдете с нас и във