Банкеръ Weekly

Общество и политика

ОЧАКВА СЕ ПОНИЖАВАНЕ НА ОСНОВНИЯ ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ

На проведения на 13 юли 1998 г. аукцион Министерството на финансите пласира общо 20 млрд. лв. краткосрочни държавни ценни книжа. За 5 млрд. лв. бяха тримесечните съкровищни бонове и за 15 млрд. лв. - едногодишните ДЦК. Банките разполагаха с левов ресурс и поръчаха в Централната банка покупки от...
Facebook logo
Бъдете с нас и във