Банкеръ Weekly

Общество и политика

НЕ СЕ КАНДИДАТИРАМ ЗА ГЛАВЕН КРАДЕЦ НА СОФИЯ

Юристът Цветан Начев пред в. БАНКЕРЪВизитка:Роден е на 22 май 1958 г. в гр. София. През 1982 г. завършва право в СУ Климент Охридски. Започва трудовата си дейност като валутен дилър на най-голямото тогава външнотърговско предприятие Минералимпекс. От 1984-а работи в Министерството на външните работи. Завършва дипломатическата си кариера в началото на 1990 г. като пресаташе и трети секретар на посолството на Република България в Анкара. Оттогава досега е адвокат. Участвал е в учредяването и управлението на Частна земеделска и инвестиционна банка, а по-късно е председател на УС, главен изпълнителен директор и мажоритарен акционер на МОБ Свети Никола. Има над 100 авторски предавания в телевизия Скат.Г-н Начев, каква е вашата оферта към софиянци на предстоящите местни избори?- Когато група обществени и политически дейци, изявени граждани и творци на София ми предложиха да се кандидатирам за кмет на сегашните частични местни избори, първо си зададох въпроса: От какво се нуждае София?. Мисля, че градът има нужда преди всичко от максимална публичност, прозрачност и яснота по отношение на действителните, понякога корпоративни и частни интереси, които общинарите поставят под прикритието на партийните им барети. Като община София има нужда и от сериозно преразглеждане и запознаване на населението с условията по концесията за вода, боклук и пр., защото резултатите от тях досега не са добри. А парите, които фирмите получават, са повече от добри.Софиянци са пропищели и от рекетьорската фирма Паркинги и гаражи, която за тези 15-ина години от своето съществуване не изпълни задачата си. Тя не построи нито един паркинг, който да е общодостъпен за гражданите, нито събра средства за тази цел. Каква е препоръката ви по отношение на Паркинги и гаражи?- Тази структура трябва да бъде незабавно закрита и да й се направи тотална ревизия, за да се разбере къде са потънали средствата. Вижте, подобни действия изискват от кандидата за кмет да бъде не просто мениджър на финанси, човек с обществена и гражданска позиция или да има подкрепата на мнозинството от софиянци. Той трябва да има ярко изразени волеви характеристики, сред които смелостта заради риска да бъде застрелян от мафията зад първия ъгъл далеч не е на последно място. Като се вгледах в себе си, както и в битките, които съм водил в защита на своята кауза на законността, стигнах до извода, че съм един от малцината, които могат да станат очи в очи със своите съграждани и да им обещаят изпълнението на тези задачи.Кажете нещо повече за хората, които стоят зад вашата кандидатура?- В инициативния комитет, който ще ме издигне, участват личности като литератора и поет Иван Гранитски, а попътно и член на Висшия партиен съвет на БСП. Същевременно и личности, ориентирани към дясното пространство като Румен Данов, който е председател на Либералната партия с почетен председател д-р Желю Желев. Ще има и хора, които подкрепят не толкова личността ми, колкото принципите, които залягат в моята програма. Най-общо те са Да превърнем София в европейска столица, с европейски граждани!. Не бих искал тази фраза да звучи като лозунг, а като нещо наистина постижимо. Защото, ако досега Европа ни познаваше най-вече по пътуващите към нея цигани и автоджамбази, то скоро тя ще ни познае първо по модерното летище, пристигайки на наша територия.Не ви ли притеснява набъбващият брой на кандидати в тази конкурентна битка? Зад тях стоят големите партийни централи, както и инициативни комитети.- Всъщност точно тази т.нар. конкуренция е една от причините да се кандидатирам за кмет.Твърдя, че в сравнение с всички тях имам едно голямо предимство - през 16-те години на преход, без да се обезлича или да участвам във всеобщата пантомима, аз нито един ден не съм работил и не съм се хранил на държавна или на общинска софра. Това ми дава основание днес да кажа: Аз не се кандидатирам за главен крадец на София, а за кмет, който трябва да подготви общината, общинарите, гражданите и града си за европейското им бъдеще.Как точно смятате да прекратите пороците при финансирането на някои от общинските дейности в София? - Като гражданите разполагат с пълна информация за мотивите за всяко решение, което вземе или не вземе Столичната община и нейните съветници. Сега е времето да бъдат извадени на бял свят многобройните фирми с тяхно участие, както и с участието на техните съпруги, секретарки, съпартийци и прочее. За да стане ясно на населението на София, че зад добре изречените думи и обещания всъщност остават дупките, кучетата и др. Това е ресурс, включително и емоционален и интелектуален, който е откраднат от столичани.Разбира се, за краткия период на този мандат не могат да бъдат извършени чудеса. Но в условията на един предварително настроен, враждебен Общински съвет най-важното е софиянци да получат ежедневен и съвсем непосредствен достъп до тези проблеми и техните решения, както и до хората, които ги взимат.Просто не трябва да има и помен от случая с гражданина Петров, многократно гонен от сесиите на общинския съвет, на които трябва да му бъде осигурен достъп. Нещо повече - системата трябва да заработи по американски, т.е. да се даде повод и възможност и на организация от максимален брой граждани, журналисти, адвокати и общественици да участват във взимането на решенията, както и в дискусиите по тях.Знаете, че някогашната социалистическа система, при която всеки район имаше свои изборни общинари, беше разрушена. Така гражданите не могат ежедневно да се срещат с тези хора и да споделят проблемите си. Затова при едно ново райониране и картелизация на града възнамерявам да възстановя статута на т.нар. нотабили - т.е. почетни граждани, излъчени от своите съдомци или съграждани, които да имат ангажимента пряко да коментират проблемите към съответния център, от който са избрани.Как виждате връзката между кметовете и държавната администрация? - За да има пряка координация с държавните институции и ведомства в съответните сектори, трябва по един заместник-министър, който да стикова интересите на съответната община с държавните възможности и капацитет. Само тогава обещанията на кметовете ще се изпълняват, тъй като ще има пряк досег с държавата.Като говорим за прозрачност, възнамерявате ли да търсите отговорност за миналите прегрешения в Столичната община? - Разбира се, че на фирми като Паркинги и гаражи, Софийски имоти и др. им предстоят тежки и целеви ревизии - още повече че на някои от тях им беше поставена изрична и нормативно формулирана цел да събират средства за определени дейности на общината. Очевидно е, че нито средствата са събрани, нито дейностите - реализирани. Това не означава, че сегашните общински служители трябва да треперят и да си търсят друга работа. Гарантирам, че никой от тях няма да понесе чуждата отговорност - тази на досегашния кмет. Запознат ли сте с количеството на парите, които са откраднати от общината и софиянци?- Не, защото не съм ревизор и не възнамерявам да стана такъв. Идеята ми не е да изляза на ринга и просто да кажа колко лош е бил Софиянски. Освен това реален поглед и информация за тези пари може да има само човек, който вече се е потопил в тази проблематика. Така че дали въпросните концесии, фирми и др. са действително печеливши и добри и дали правилно се стопанисва общинското имущество и се преразпределят приходите може да се реши не с предварителна опозиционност, а само по целесъобразност, т.е. в интерес на софиянци.Какви ресурси и колко време ще е нужно, за да се превърне София в европейската столица, за която говорите?- Със сигурност ще са необходими много средства и много време. И може би те няма да са достатъчни за бъдещия кмет в настоящия частичен мандат. Но е важно да се осъзнае, че когато България стане неотлъчна част от европейското пространство и доброволно се отказваме от част от държавния си суверенитет, неимоверно ще се увеличат ролята и значението на общинските власти.Така че днес е важно да поставим основите на управление и контрол при условията на активно участие на гражданското общество, което да гарантира, че София ще бъде готова да стане европейска столица. А общината ще може да акумулира законно и целево онези ресурси и възможности, предвидени за нея като за най-голямата и значима община на европейска България.Не ви ли притеснява фактът, че София се смята традиционно за синя?- Ще бъде голяма глупост, ако някой си мисли, че дупките по улиците разбиват автомобилите само на сините или само на червените. По социалното си мислене съм по-ляв кандидат даже и от кандидата на левицата. А от начина си на живот съм по-десен и от кандидата на най-дясната партия, който е бил винаги държавен чиновник. Убеден съм, че София се дели на хора собственици, хора наематели и хора бездомни. Ще поискам с наредба на общината пред всеки дом да бъдат заделени по две паркингови места, които да се ползват от живеещи в него. В София съществува огромна материална и социална база, която стои неизползвана, в порутено състояние. Тя може да бъде използвана за създаване на нови работни места, социални центрове и др. Примерно, всяко училище трябва да бъде възстановено и обновено за сметка на общината, в него трябва да има и съответният лекарски кабинет. В него ще могат да се извършват безплатни и елементарни лекарски услуги за кварталното население. Могат да се възстановят и някогашните кръжоци, които да са нископлатени, така че да си ги позволят и бедните родители. Предвиждам и сертификация на храненето в Столичната община. Данните сочат, че единствено в София нито едно училище не е сключило договор с фирма за хранене, така че трябва да се посочат ясни количествени и качествени параметри, за да не посегне някой към залъка на децата ни. Кучета, цигани и боклуци - не са ли това най-типичните за София проблеми?- Тези проблеми са решими. Твърдя, че общината е собственик на редица имоти от висококачествена селскостопанска земя, която наистина е на километри от София, но има налична инфраструктура. Като че ли нарочно някой пази тази земя, за да се удовлетворят в близко бъдеще нечии сериозни икономически интереси. Вместо да строят сметища под носовете на хората, живеещи в Суходол, Кремиковци и др., трябва да се избере достатъчно голямо място, то да се подготви и специализира, така че въпросът с боклуците да се реши за 100-200 години.Подобен трябва да е подходът и към бездомните кучета. Кучетата - скопени или не - нямат място по улиците на столицата. За тях могат да се обособят клетки и заведения в подобни земи, като след съответен период се отиде към евтаназия. За среден вариант, при който уж безобидни кучета се мотаят в краката ни ежедневно, просто не може да се говори. В същото време трябва да се засили контролът и към домашните любимци, от които нерядко тръгва популацията на бездомните кучета.Що се касае до т.нар. циганско незаконно строителство, то просто е недопустимо в един съвременен град - какво значи насред трамвайните линии някой да се самообяви за собственик на барака. И за тях трябва да се отдели място в крайградската зона, което условно да се нарече кметски квартал. Там могат да се построят сглобяеми дървени къщички, които да отговарят на всички санитарни, хигиенни и др. изисквания, да има и магазини, и училища. Те могат да се ползват срещу определено възнаграждение и такса от всички бездомни, независимо от етническата им принадлежност. Защото в европейска София не трябва да има бездомници, които спят по тротоарите!

Facebook logo
Бъдете с нас и във