Банкеръ Weekly

Общество и политика

НАРЕДБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ПО ЧЛ. 9, АЛ.

Предмет Чл. 1 (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за издаване и отнемане на сертификати, удостоверяващи наличието на квалификация и професионален опит в банковото дело. (2) Разпоредбите на тази наредба се прилагат и за лицата, управляващи и представляващи клонове на...
Facebook logo
Бъдете с нас и във