Банкеръ Weekly

Общество и политика

НАДЗОРНИЦИТЕ НА МОБ СВЕТИ НИКОЛА РЕДУЦИРАХА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Univers Investment Trust AD е дъщерна компания, регистрирана в София, на швейцарската Univers Investment Trust AG. Българското участие в нея е 5 процента. Основната дейност на Univers е в сферата на международните финансови услуги. Тя консултира клиенти в областта на правото, приватизацията, инвестиционни анализи и проекти. През 1997 г. Univers започва разработване на програмата за облигационен план на 21-ви район в Будапеща. Освен това швейцарците преговарят за поемането на международен облигационен заем на Татарската република.


Петролните собственици на МОБ Св. Никола - фирмите Юкос петролеум и Росойл, все още подреждат управленския пасианс на банката. През миналата седмица регистрираните от съда надзорници - Митко Събев, Юкос петролеум и Росойл промениха първоначално обявените си намерения и утвърдиха само три имена за управители. В списъка с предложения за лицензиране на членове на УС на МОБ Свети Никола до БНБ първоначално фигурираха седем души, между които Петя Славова - изпълнителен директор на Феста, сегашните квестори на банката Димитър Проданов и Димитър Димитров, началникът на отдел Ликвидност Лъчезар Иванов и Генади Табаков, директор на варненския клон на банката. Миналата сряда обаче в БНБ бяха представени само кандидатурите на Петя Славова, Димитър Проданов и Димитър Димитров.


Така след падането на квестурата в началото на май оперативното ръководство на банката ще се осъществява от тричленен УС - председател и двама изпълнителни директори. Според квестора Димитър Проданов няма нормативни пречки впоследствие броят на членовете на управителния съвет да бъде увеличен. Имайки предвид срока, определен в Наредба 20 за издаване на сертификати за управление на банка, вероятно до края на тази седмица подуправителката на БНБ Емилия Миланова ще трябва да одобри или да върне за доработване документите на тримата членове на УС на МОБ Св. Никола. Едва след получаването на сертификата те ще могат да бъдат вписани и в съдебните регистри.


Засега капиталът на МОБ е около 11 млрд. лв., съобщиха надзорниците му, и банката работи спокойно. До този момент очакванията за включването на друг голям акционер - Univers Investment Trust AD, остават на ниво предварителна кореспонденция, въпреки че още е в края на март компанията поиска 35% от записания (32.2 млрд. лв.) капитал на МОБ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във