Банкеръ Weekly

Общество и политика

НА ПОЗИТАНО СЕЯТ ЛЕХАТА С УПРАВЛЕНЦИ

БСП демонстрира такава убеденост в скорошното си управление, че партийните функционери напоследък яростно спорят като че единствено за това как и с кого ще управлява партията им. Но преди да се решава как и с кого, май е належащо да се отговори на въпроса защо? А отговорът предполага смесица от пропаганда и реалности. Пропагандното решение е ясно и по нищо не се отличава от това на останалите партии. Те всички заедно и поотделно са загрижени за настоящето и бъдещето на страната, като следва обобщението, че точно тази партия или коалиция е способна да провежда политика в интерес на широките народни маси, чиито гласове иска. В този смисъл БСП не прави изключение, а по дефиниция, като лява партия, ползва и бонификацията социална политика, която се припознава като своя от същите тези широки маси - или, ако трябва да бъдем прецизни - от достатъчно голям техен сегмент. Това, последното, е и преход от пропаганда към реалности. Според социологически проучвания сегментът позволява формулирането на прогнози за абсолютно или доближаващо се до него мнозинство. Та на тези прогнози се опира и отговорът на защо? - Защото ни иска народът! С допълнението, че този път работата ще стане, с което нещата се заковават. Е, вярно е, че от петнадесет години се водят дискусии от типа на има ли ляво и дясно у нас или лява или дясна политика е необходима на страната ни. Дискусиите са си дискусии, но реалностите, пък били и самите те пропаганден продукт, са достатъчно добре очертани - БСП може да получи и е твърде вероятно да получи управлението на страната. Ами като дават - вземай.Следва въпросът: А иска ли го БСП това управление? Готова ли е - според клишето - да поеме отговорност? Отговорът е категоричен. И той е, че някъде в миналото остава усилено тиражираното и до днес от опонентите й твърдение за уморената от власт левица, чието място задълго е в опозиция. БСП иска властта и при това със заявката за два последователни мандата. Решението е на пленум, а тези които познават вътрешнопартийните механизми на столетницата, знаят, че мърдане оттук нататък няма.Приключихме с увода. Сега - по същество. След като БСП ще управлява, то любопитно е да се узнае как ще го прави. Макар и преждевременно зададен, въпросът има отговор. И той е в решенията на цитирания вече пленум от 26 март 2004 година. Като пропуснем край ушите си дежурната фразеология, може и да повярваме, че този път работата е сериозна и при това в напреднал стадий на развитие. На пълни обороти - с екипи, срокове и отговорници, се разработват и приемат модулите, които в своята съвкупност ще бъдат трансформирани в програмата за управление. И което е особено значимо - тези конкретни практики, както са наречени, са до голяма степен съвместими по между си. Пасването ще завърши някъде през есента, а при възникнала необходимост - евентуални предсрочни избори - е налице готовност процесите да бъдат ускорени. Прави впечатление, че подготовката на разработките и механизмите за приложението им са като по учебник. В самото начало са експертите, които подготвят управленски проекти в зададена политическа рамка. Там, където е необходимо се създават и алтернативни, работещи независимо една от друга, експертни групи. Готовият продукт се консултира с изтъкнати и заинтересовани представители от управленската практика в съответния ресор и след дискусия за уточняване на параметрите се стига до логичния завършък - проектът, който отговаря на изискванията, получава и политическа благословия на различни равнища. Окончателна - от Висшия съвет на БСП.Е, какво повече може да се желае. Както казвахме преди: и научен подход, и теорията, спусната в практиката и в съответствие с партийната линия. Ако трябва да прибавим нещо днес, то ще е в посоката на гарантиран прагматизъм в новите реалности, както и привнесен челен опит.В съдържателен аспект БСП предлага по нещо и за бедни, и за богати. Като се започне от Лисабонската стратегия на Европейския съюз за пълна заетост та чак до капиталовия пазар. И, разбира се, всичкото това е натъкмено в свойствените за една левица измерения, с което основателният до този момент упрек за отсъствието на алтернативни визии и практики отпада.След като ще управлява, БСП трябва да реши и един особено чувствителен за всяка партия проблем. Този с кадрите, за които помним, че решават всичко! Опитът на БСП в тази област е противоречив и сложен. Изкушението за повърхностен анализ на изминатия път е очевидно. Негов недостатък е освен че няма как да се избегне профанацията на проблема, още и това, че зад примери и аналогии прозират лични интереси. А ако такива няма - има филтър на симпатии и антипатии в техния абсурден за една успешна политика вариант. Нещо като: той не е добър човек и, следователно, не може и да управлява. Като в не добър човек може да се вмести всичко: знам откъде са му парите; ренегат, помияр...та до нежното мръсник, тръгнал срещу ръководството. Направеното някога от философа Уйлям Джеймс разделение на ролите: Като политик аз го смятам за съюзник, но като моралист изпитвам към него отвращение е нетипично за левицата. И едва ли точно БСП прави изключение. В горните етажи чувствата се сдържат, но ги има. И оценките пред публикатаса в рамките на добрия тон. Докато при низините в ситуация на състоялата се уставна демократизация етикетите се лепят на воля. В този смисъл при сега действащия механизъм за подбор и издигане на кадрите нещо подозрително проскърцва. Да не забравяме и апетита на средния партиен апарат, който очевидно е изострен от аромата на привиждащата се власт. Така че въпросът няма ли да се окаже БСП в ситуация, при която добрата управленска програма ще бъде оплескана от нашите момчета, не е безпочвен. Вече се е случвало - както в тази, така и в други партии.Гаранции няма. Но има добри намерения, които, ако се реализират, ще дадат и съответен резултат. Едно от тези намерения е моделирането на бъдещата парламентарна група, в което е разписано какви спецове ще има и какви ще са функциите им. Ще има политици и общественици и те ще бъдат определен брой. Ще има експерти, разпределени по области: бюджетиране, данъчна политика, кредитно и банково дело, транспорт, комуникации, социално и пенсионно осигуряване, здравеопазване, образование... Та чак до високите технологии, политологията и медиите. И всичките ще са преминали през цедката на социологически и социалнопсихологически проучвания като елемент на номинацията.За да затворим кръга обаче, е необходимо да се каже, че с кого ще управлява БСП има и едно друго измерение, за което в настоящия момент все още няма еднозначно решение. И това е проблемът за съюзниците - предизборни и следизборни. Дискусията придоби неочаквани размери и вероятно следва да се поизчака. В подобни случаи се обсъждат варианти. Те в последно време дори се персонифицираха. В което няма нищо лошо. Известно е, че в БСП дискусиите секват след приемането на решение. И партията, в съгласие с рефлексите, си е консолидирана, и то във висша степен, както в похода си към властта, така и в упражняването й - било то самостоятелно, което е реално, но неособено полезно, или пък с широка обществена подкрепа, сиреч заедно с други партии дори и при постигнато абсолютно мнозинство.

Facebook logo
Бъдете с нас и във