Банкеръ Weekly

Общество и политика

МОСТОВЕ СЕ ИЗГАРЯТ, НО МОСТОВЕ СЕ И ГРАДЯТ

Екатерина Михайлова, председателна ПГ на ОДС, пред в.БАНКЕРЪНовата партия на ОДС вероятно ще бъде учредена в края на май. Депутатите и членовете на инициативния форум са програмирали преди това да обиколят 52 общини в страната, където също да бъдат създадени местни инициативни форуми, които ще изпратят свои представители на учредителния форум. Още не е уточнено къде ще се проведе той, но е решено събранието да е скромно и делово и да не надвишава много изискваната от закона бройка от 500 учредители. Двадесет и седемте депутати от парламентарната група на ОДС ще станат учредители по право. Новата организация няма да се стреми към многобройна членска маса. Уставът й ще разделя административната от политическата власт в партията. Между централното ръководство и общинските организации няма да има междинни областни структури. Г-жо Михайлова има ли вече уточнена дата за учредяване на новата партия?- Не. Дата не е определена. Зависи от готовността ни.Не са ли вече прекалено много десните партии в България, има ли място за още една?- Това ще решат българските граждани. Те имат решаващата дума. В Софийския градски съд има регистрирани над 300 партии, но на повечето от тях не им знаем дори имената. Идеята за създаване на нова партия не дойде от нас политиците, а от български граждани, които поискаха това да стане. След като има хора из цялата страна, които изпитват необходимост и търсят своето политическо представителство, най-нормално е такова да бъде предложено. Тези хора ни казват: Ние вече нямаме за кого да гласуваме.Политиката, която искате да предложите с новата формация, ще бъде ли алтернатива на някоя от съществуващите в момента?- Нашите амбиции са да зададем новия дневен ред на българското общество. Това присъстваше и във възванието, което прочете Иван Костов на 28 февруари. В него се очерта проекцията за отстояване на националните интереси във и чрез Европейския съюз и НАТО, отстояване на сигурността на всеки един български гражданин, създаване на конкурентоспособна икономика, подпомагане на българския предприемач. Не говоря за протекционизъм, а да се информира българския производител в какви условия ще попадне, как да се справи в тях, за да може да бъде на нивото на предизвикателствата, които предстоят пред всички ни, независимо в коя област работим.Ще има ли в програмата на новата партия приемственост между политиката на СДС в периода, в който вие и Иван Костов го ръководихте?- Разбира се, има неща, от които ние няма да се откажем и ще продължим да ги отстояваме. СДС възникна, за да утвърди демократичния преход в страната, да наложи спазването на гражданските права и свободи, да постави основите на пазарната икономика, да очертае стратегическия курс на страната в новите геополитически условия. Ние не се отказваме от управлението на ОДС. Но ще се възползваме от натрупания опит, за да не повторим вече допуснатите грешки. Онези приоритети обаче, които поставяхме в началото, вече са приети от всички политически сили, а някои от тях са реализирани. Всички партии вече са за членство в ЕС и НАТО и за пазарна икономика, сега задачите на политиците е да преформулират стратегическите цели на страната оттук нататък. Амбицията ни в момента е политическата платформа на новата партия да се превърне не в партиен документ, а в програма, която да припознае и следва голяма част от цялото общество. Забелязвам, че много политици от различни цветове вече повтарят части от възванието, което Иван Костов прочете преди месец.С какво новата партия ще е различна от останалите?- С убедеността ни, че всяка партия трябва да има ясна политическа физиономия и да отстоява непрестанно и безкомпромисно позициите и ценностите си. Това, което ни накара да напуснем СДС, беше именно липсата на ясна политика. Размиването на позициите е абсолютно пагубно за политическия живот. Кои са новите приоритети на обществото, за които говорите?- Ние вече не разглеждаме ЕС и НАТО като цел. Тези цели вече са постигнати. На тях сега трябва да се гледа като на средство, чрез което да доведем Европа в България. Искаме да създадем благоденствие, но това може да стане само чрез продуктивен труд. Искаме да мотивираме хората да бъдат предприемчиви тук, в България, а не да търсят условия за предприемчивостта си другаде. В програмите, които ще бъдат изработени след учредяването на партията, ще предложим конкретни политики за отделните области, но това е дълъг процес и вероятно ще са нужни месеци.Новата партия на голяма членска маса ли ще разчита или предимно на поддръжката на симпатизанти и съмишленици без партийни книжки?- Тези идеи все още се обсъждат. Но от разговорите, които провеждаме из цялата страна, личи разочарование от модела, по който работят съществуващите в момента партии. Те се превърнаха в политически елити, които говорят само помежду си. Новата формация няма да разчита на брой членска маса, а на доверието на хората, което ще се отчита на избори. Тези, които получават по-голямо доверие, ще носят и по-голяма отговорност и ще имат повече тежест в организацията. Ще търсим съмишленици във всяка община, ще има структури и представителство, но целта ни е да нормализираме организацията на политическата партия и тя да стъпи на доверието на българския гражданин. Многото грешките, които вече сме допускали или сме наблюдавали в други партии, ще ни помогнат да децентрализираме организацията и общинските структури да имат пряка връзка с националното ръководство, да не бъдат подчинени на местни велможи.Всичко това зависи от устава...- Разбира се, аз представям част от идеите за устава. След като изградим партията, за вземането на важни решения ще се обръщаме не само към членовете на формацията, но и към всичките си съмишленици и симпатизанти в обществото. Когато трябва да се направи избор за депутати и общински съветници, ще бъдат канени и съмишлениците ни, които по една или друга причина не желаят да бъдат партийно организирани. Ако успеем да осъществим тези свои идеи, това ще бъде един добър сигнал и за бъдещето, за начина, по който тази организация ще функционира и ще формулира своите приоритети и послания. Обсъждаме и друга идея, различна от досегашната практика на българския партиен живот. В новата партия ще могат да се провеждат различни дискусии по определени теми и те ще са отворени за всички граждани, които са заинтересовани.Вие ли пишете устава?- Не го пиша сама, но участвам в изготвянето му. Работната група е около десетина души. Освен това непрекъснато се срещаме с хора из страната и от тях получаваме много интересни идеи. Някои от тях вероятно също ще залегнат в правилника на бъдещата партия.Имаше една стара идея - да направите граждански клубове към СДС. Ще я приложите ли в новата формация?- Това, което сега дискутираме, е самите партийни клубове или съюзи да бъдат много по-отворени и дискусионни. Да могат хората спокойно да се събират и да обсъждат въпросите, с които самите те се чувстват свързани и смятат за важни и належащи. Техните нужди и интерес ще определят кога ще се дискутира върху сфера от образованието или от здравеопазването, или сигурността, или пък върху конкретни проблеми на общината. Пак искам да подчертая, че на тези обсъждания трябва да могат да участват всички, които се чувстват заинтригувани от темата, не само членове на партията. Няма да допуснем местните клубове да се превърнат в затворени кръгове, недостъпни за други хора. За погледа на страничния наблюдател в момента вие изглеждате доста дистанцирани от всички останали партии. Ще е възможно ли да си намерите съюзници в бъдеще?- Въпросите за междупартийните съюзи и коалиции не зависят единствено от политиците, а от волята на гражданите, изразена на изборите. Тяхното доверие определя кой ще влезе в парламента и кой ще управлява. Едва след това може да се търсят съмишленици, за да се осъществи едно управление. Ако една партия определи преди изборите с кого ще се коалира и с кого - не, това е впрягане на каруцата пред коня. По-важно е да се коалираме с хората. Нека спрем разговорите кой с кого и кой срещу кого. Сега е важно да търсим хората. Безсмислено е да говорим за коалиции, преди да сме разбрали дали изобщо ще спечелим доверието на гражданите.Няма ли много изгорени мостове между вас и част от политическите сили - ДПС и ССД например?- Мостове се изгарят, но мостове и се градят. Въпросът е с кого и на каква основа градиш моста. Ако го правиш върху гнила почва и отдолу е мочурище, той ще се срути. Необходимо е първо да се намери здрава основа, т.е. общи виждания. Ние сме различни, защото заставаме срещу статуквото, срещу цялата отрова, която се просмука в политическата система в България. С идването на Симеон Сакскобургготски се осъществи един успешен опит за разбиване на политическата система в страната. Ние искаме да нормализираме политическия живот и ако успеем в това, тогава много лесно ще се намерят и отговорите на въпроса за мостовете.Отдавна посочвате Симеон Сакскобургготски като основен свой опонент, но виждате ли възможност за сътрудничество с НДСВ без него?- А ще има ли е НДСВ без Симеон Сакскобургготски?Според социолозите - да.- Отговорите ги дават избирателите. Всичко останало е само голи сметки на политиците. И мисля, че точно тази склонност на политиците да си правят собствени сметчици, без да обръщат внимание на волята на гражданите, доведе до това пагубно откъсване на партиите от хората. Партийните лидери се превърнаха в някакви елити, които разговарят помежду си, без да чуват гражданите.Ще дам за пример дискутирания в момента въпрос за Велико народно събрание. Политиците говорят за ВНС, но не казват защо се налага свикването му, не обясняват дали има проблем, чието разрешаване изисква ВНС, не споменават какво ще реши това събрание и т.н. Много от българските политици продължават да боравят само с етикети. Те говорят за ЕС, за НАТО, за ВНС и за конституцията така, сякаш използват някакъв шаблон, зад който не стои нищо. А според нас е необходимо първо да се посочат целите, после проблемите, които те поставят, и накрая да се покажат средствата, чрез които тези проблеми могат да бъдат решени. Ако се покаже ясно, че ВНС е средство да се решат конкретни въпроси, тогава вече хората ще разберат една такава дискусия. Да, има проблеми и те не са свързани само с европейското ни членство. Има нужда от реформиране на съдебната власт, от промяна на баланса между властите, от намаляване на броя на народните представители, от децентрализация на властта, от създаване на второ ниво на местно самоуправление. Пред страната ни стоят много и големи въпроси, но за да стигнем до ВНС, трябва да знаем какво предлагаме като решение и има ли воля то да бъде прието. Чак когато изчистим всички тези неща, ще има смисъл да се свика този висок форум. Иначе отново слагаме коня зад каруцата. Тръгваме да търсим средството, без да сме определили каква е задачата, която искаме да решим.В крайна сметка вие подкрепяте ли идеята за свикването на ВНС, или не?- Заявките, които в момента правят по тази тема различните политически сили, звучат много противоречиво. Убедена съм, че България има нужда от силни институции. За да не бъде накърнен техният авторитет, е необходимо предварително хората да бъдат убедени,че са нужни промени и че те трябва да бъдат направени точно по определен начин. Едва тогава вече може да се свиква ВНС, което да ги реализира в много кратки срокове. Какво ви кара да се самоопределяте като консерватори? - Тук трябва да цитирам идеолога на консерватизма Едмънд Бърк. Той определя консерватизма не като идеология, а като светоусещане. Това е начин на живот и отношение към случващото се в света около теб. Това е начинът, по който определяш собственото си място в света и личната отговорност, която носиш към обкръжението си. А то се предопределя от морала и от собствеността. Моралът задава ценностите ти, а собствеността ти налага да поемаш отговорност. Да си консервативен означава да си търпелив, упорит, толерантен, да съзнаваш, че нищо не пада от небето и за всеки успех са необходими труд и усилия, да работиш почтено по правилата на закона, да не шмекеруваш, да не гониш далаверки и да не вредиш на останалите. В България има такива хора и те търсят свое политическо представителство. Важно е тази общност да се обособи и тя да може да произвежда идеи и да ги отстоява.

Facebook logo
Бъдете с нас и във