Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЛИХВИТЕ ПО МЕЖДУБАНКОВИТЕ ДЕПОЗИТИ СЕ ПОВИШАВАТ

Всеки понеделник Българска народна банка провежда аукциони за продажба на краткосрочни държавни ценни книжа, а всеки втори и четвърти петък от месеца - за средносрочни и дългосрочни ДЦК. На 15 юни (понеделник) бяха проведени два аукциона за продажба на тримесечни и дванадесетмесечни безналични...
Facebook logo
Бъдете с нас и във