Банкеръ Weekly

Общество и политика

КОНТРОЛИРАМЕ ВЛАСТТА ЗА КОРУПЦИОННИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Коста Костов, председател на Комисията за борба с корупцията, пред в.БАНКЕРЪГ-н Костов, Антимафия беше формирана доста по-късно от останалите парламентарни комисии. Какво наложи нейното създаване?- Самият парламентарен живот. Тя се роди след много дълги разисквания между парламентарните групи. В началото имаше различни становища за нейните функции, но в крайна сметка Комисията за борба с корупцията беше създадена с доста внушително разноцветно мнозинство и започна своята работа през ноември 2002 година. Означава ли това, че в парламента са постъпвали много сигнали за корупция и е било необходимо някой да се занимае с тях?- Не бих искал да отговоря точно така. Но имаше политически интерес, най-вече от опозиционните партии и малка част от мнозинството, да я има.Това означава ли, че комисията има за задача да упражнява контрол над властта?- Точно така. И досегашната ни практика показва, че контролът е доста ефективен.Докъде се простират правомощията на комисията?- Те са преди всичко в законодателството. Стараем се да прилагаме превантивни мерки срещу корупцията, като извършваме преглед на съществуващите закони и на тези, които се подготвят в момента. Когато установим, че някои норми допускат корупционни практики, се опитваме да ги променим.А колко сигнала за корупция сте получили досега?- От януари до април имаме около 85 писмени материала по различни случаи. Една част от тях съдържат информация за корупция, а повечето са от граждани, които искат да им разрешим конкретни проблеми. Разглеждаме сериозно всички тези сигнали. Когато се налага, ги изпращаме в институции, които имат пряко отношение към изложения проблем. На всеки получен сигнал задължително отговаряме със становище, което е съгласувано с атакуваните в конкретната жалба институции.Само сигнали срещу министри, заместник-министри и депутати ли разглеждате?- Имаме доста анонимни сигнали, но тях ние по правило не ги разглеждаме. С предимство комисията обсъжда документите, постъпили от народните представител. Идват и материали, които получават отговор направо от експертите ни.Самосезирате ли се по сигнали на медиите?- Досега не сме се самосезирали от публикации в медиите, защото трябва да имаме много ясна обосновка и достатъчно основания за съмнение в корупция. Кой са най-интересните случаи, които сте разглеждали досега?- По писмени материали, изпратени от обществени организации и институции от Сливен и Велико Търново, ние променихме Закона за водите. В тези градове, както и в Бургас имаше много големи проблеми с водоснабдяването. Хората не бяха доволни от начина, по който местните частни водоснабдителни дружества изпълняваха задълженията си и в продължение на няколко месеца дори отказаха да им плащат. Засегнатите дружества пък се опитваха да защитават своите права от гледна точка на закона, който ги е учредил. В крайна сметка, след консултации с експерти, с Министерството на околната среда и водите и с Министерството на регионалното развитие и благоустройството ние предложихме промяна в закона, която беше утвърдена и от Комисията по околната среда и водите в парламента. Това изменение беше експресно прието и в пленарната зала и сега водоснабдяването в тези градове се върна на държавните дружества. Това не е национализация, а действия в интерес на обществото.До каква степен имате право да извършвате разследвания по получените сигнали?- Опитваме се да не се правим на разследваща комисия, макар че доста авторитетни народни представители идваха на наши заседания, за да ни убеждават, че трябва да се занимаваме и с разследване. Нашата задача е преди всичко законодателна и контролна. Ние трябва да контролираме как разследват другите, защото във всички случаи те са по-умели от нас в това отношение. Но имате право да изисквате документи от министерства и институции...- Разбира се. Това е право на всеки народен представител. А комисията има по-големи права дори и от отделния народен представител. Но на едно от последните си заседания отбелязахме, че напоследък се занимаваме прекалено много със сигнали на граждани, които би следвало да се изпратят по-скоро към комисията по жалбите и петициите. А ние трябва да се съсредоточим предимно върху сигнали за корупционни практики. Има ли случаи, които сте изпратили за разследване в прокуратурата?- Шест случая сме изпратили в прокуратурата, за да се установи дали има престъпление.За коя институция има най-много сигнали за корупция?- Най-често гражданите се оплакват от съдебната система. Но има ясно разделение на властите и ние изпращаме такива сигнали в съдилищата, за да си ги проучат. От тези 85 писмени материала, които сме получили досега, 19 сме изпратили до съдилищата, три - до Министерството на правосъдието, за да може инспекторатът на министерството да се произнесе по въпроси, които са от неговата компетентност. Един материал пък, който съдържа данни за корупция на магистрат, сме изпратили до Висшия съдебен съвет. Така чрез контролните си функции ние се опитваме да въздействаме върху институциите в полза на обществото. Когато изпращате тези материали, задължавате ли институциите да ги разгледат и да вземат решения по тях, или им ги давате само за сведение?- Във всички случаи искаме от тях становище и компетентна оценка и отговор, ако те са обвинената страна, а окончателното решение по всеки отделен случай взема Комисията за борба с корупцията.Има ли сигнали срещу министри, заместник-министри и депутати?- Не бих казал, че има сигнали за конкретни нарушения на министри и депутати. Има срещу отделни действия на министерства, но не и срещу конкретни министри и заместник-министри. (В деня, когато бе взето това интервю, комисията разгледа сигнал на опозицията срещу бившия заместник-министър Гати Ал Джебури). Имаше едно обвинение срещу ръководството на Министерството на околната среда и водите за разпределението на квотите за износ на хайвер. Дълго разследвахме материала и в крайна сметка установихме, че практиката и при предишното правителство, и сега е една и съща и няма база да се констатира нарушение. Но ние препоръчахме на министерството да създаде по-ясно установен ред за избор на фирмите, които ще изнасят хайвер, и разбрах, че тази година вече организацията е по-добра.Не ли ви притеснява, че въпреки високото ниво на корупция в страната имате толкова малко сигнали?- И аз съм убеден, че нивото на корупцията у нас е на доста добро равнище. Но мисля, че в това отношение ние сме много по-самокритични в сравнение с другите държави и прекалено показно демонстрираме този проблем.Има ли право вашата комисия да засекретява документи?- Не и не сме го правили. Дори в последно време всичките ни заседания са открити. Не крием нищо от обществото. Колко закона сте променили досега във връзка с превантивната ви дейност?- Имаше сигнал на народни представители, че някои текстове в Закона за морските пространства предполагат корупция. След като обсъдихме въпроса, променихме текстовете, за които решихме, че наистина пораждат такива опасения.Владимир Дончев заради намесата на вашата комисия ли си оттегли законопроекта за взривните вещества?- Генерал Бояджиев от БСП и Нонка Матова от НДСВ сигнализираха, че внесеният от Владимир Дончев законопроект има някои пропуски в това отношение. Ние обсъдихме проблема и след това те тримата решиха, че не е време този законопроект да се внася. И той беше изтеглен.Мислите ли, че е достатъчно ефективна дейността на комисията ви?- Не аз трябва да дам тази оценка. След като цялото народно представителство е преценило, че трябва да съществува такава комисия, значи тя е необходима. Ето сега разглеждаме един въпрос, свързан с дейността на Комисията за регулиране на съобщенията, и отново постигнахме съгласие. Вероятно ще се стигне до преразглеждане на едни конкурси. Ние сме сериозна комисия и си вършим работата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във