Банкеръ Weekly

Общество и политика

КАЛИБРОВАНЕ НА ПАРТИЙНИЯ БИЗНЕС

След близо едногодишно отлежаване за второ четене в дневния ред на парламента влезе новият проектозакон за политическите партии. Той обединява трите приети на първо четене проекта (на Тошо Пейков, на Николай Камов и Бойко Радоев и на Емил Кошлуков), а предназначението му е да определи нови правила за учредяване и регистрация на партиите, тяхната дейност, имущество и финансиране. В шестмесечен срок след обнародването на закона в Държавен вестник се предвижда пререгистрация на всички партийни формации в България. Според групата на Новото време най-ревностните привърженици на начинанието, има сериозна необходимост от приемане на нова нормативна уредба, която да отговаря на съвременното състояние на политическата система. Нововремци смятат, че пререгистрацията на партиите е наложителна, за да се види реалният им членски състав, респективно - влиянието им в обществото. Особен акцент се поставя на финансирането на политическите партии, защото там се вършат най-големите злоупотреби. Не искаме да има анонимни дарения. Нека партиите да ползват банкови кредити, да получават легитимни дарения, а не както досега - това, което влиза в техните партийни каси, често да е от недобросъвестни бизнесмени, които могат да си купуват гласове, обяснява депутатката от Новото време Румяна Георгиева. Проектозаконът допуска съществуването на една партия само ако при регистрацията й в съда е подкрепена със саморъчно попълнени и подписани декларации от най-малко 5 000 българи с избирателни права, а при учредяването й от не по-малко от 500 членове учредители на партията. Очаква се това ограничение да доведе до изчезването на много от регистрираните у нас около 330 партии до парламентарните избори догодина. Законът за политическите партии ще изчисти парламента от полуидиоти, а българския политически живот - от партиите с един файтон хора, обяви в типичния си стил лидерът на Новото време Емил Кошлуков. Набелязани са промени във финансирането, контрола и отчетността на партиите. Партиите вече ще се издържат с пари от собствени приходи и от държавна субсидия. Отделно ще могат да ползват и заеми от банки в размер до две трети от отчетените в Сметната палата приходи за предходната календарна година. Забранени са каквито и да било анонимни дарения. Размерът на даренията в рамките на една година е ограничен до 10 000 лв. за физически лица и до 30 000 лв. за юридически. Нарушаването на тези ограничения ще се санкционира от закона. Проектозаконът забранява политическите формации да вземат средства от чужди правителства или от чуждестранни държавни предприятия, търговски дружества или чуждестранни организации с идеална цел. Търговски дружества с над 5% държавно или общинско участие, държавни и общински предприятия и фирми, изпълняващи обществена поръчка, нямат право да дават пари за партийни цели. Старото ограничение важеше за предприятия с над 50 на сто държавно или общинско участие. Впрочем оказа се, че и то не е било спазвано от всички, защото след публикуването през седмицата на доклада на Сметната палата за приходите на партиите за 2004 г. стана известно, че мандатоносителите на НДСВ - Партията на българските жени и Оборище, в нарушение на закона за политическите партии са били финансирани и от НЕК-ЕАД и Мини Марица Изток ЕАД, а на всичкото отгоре са попълнили неверни декларации. Засега остана нерешен спорът около текста от закона, според който партиите с еднакви или сходни имена ще трябва да се пререгистрират с ново име, а автентичното наименование ще остане за формацията с най-стара регистрация. Според заместник-председателя на НДСВ Даниел Вълчев трябва да се сложи край на тази изключително грозна практика да се крадат гласове от големи политически партии, като други малки наподобяват тяхното наименование.По-голямата част от текстовете обаче бяха повод за впечатляващо единодушие сред повечето парламентаристи. Според председателя на ПГ Новото време Мирослав Севлиевски философията на закона е да изчезнат партиите фантоми, както и да се прекъсне практиката на конспиративна политика у нас, валидна за годините на прехода. Даниел Вълчев от НДСВ пък допълва, че днешната политическата дейност изисква малко повече концентрация и усилия. Редно е идеите на партиите, които имат разумен минимум обществена подкрепа, да бъдат толерирани от държавата. Иначе не е обществено оправдано за една партия, която има нула гласа на избори, да се печатат бюлетини за няколко хиляди лева. Както и да се дава телевизионно време на хора, които искат да поздравят роднините си от телевизионния екран, обоснова мнението си Вълчев.За Четин Казак от ДПС след приемането на Закона за политическите партии политическата система ще започне да действа на по-здрави основи. Този закон цели да реши някои от натрупаните през последните 14 години проблеми. Трябва се се премахнат злоупотребите с регистрациите на политическите партии, както и това една партия да държи разни офиси и да ги използва за кръчми и кафенета. Необходимо е да се премахнат т. нар. партии паразити, които се създават от отцепници от определени утвърдени политически партии с цел да крадат гласове.Чуха се обаче и основателни възражения. Според Васил Маринчев от ОДС смущаващо е, че този закон се внася сега, непосредствено преди изборите, и ако се приеме една от поправките му партиите да се пререгистрират до 6 месеца след обнародването му в ДВ, ще се постави под въпрос възможността за участието на определени партии на изборите догодина. Той твърди, че срокът за пререгистрацията на партиите може да попречи на някои от тях да участват в изборите. Странно съвпадение според Маринчев е, че докато самото мнозинство на НДСВ и ДПС не допускаше този законопроект до второ четене, след като почти всяка сряда от Новото време се внасяше предложение той да присъства в дневния ред, той бе внесен сега, непосредствено преди приемането на бюджета. Явно пазарлъкът между НДСВ и Новото време стана: Ние ще пуснем закона за политическите партии, а вие подкрепете бюджета.Маринчев твърди, че има противоречия в членовете от закона, определящи финансирането на партиите. С чл.23 се въвежда възможността съвсем формално да се правят фондонабиращи мероприятия, в които действително може да се постави един плик с пари в касичка и няма да се разбере кой колко е оставил. В чл. 24 се забраняват анонимните дарения. Какво се оказва: с един член забраняваш анонимните дарения, с друг - ги разрешаваш, обоснова се той.Депутатката от Коалиция за България Емилия Масларова също смята, че е нужен нов Закон за политическите партии: Петнайсет години след промените в страната се оказа, че има много неща, които не са достатъчно почтени и коректни. На първо място не е възможно в 7 млн. вече България да има едва ли не 7000 партии. Второ - специално внимание заслужава финансирането на партиите, обвързването им със структури на сивата икономика и лобита, които не се съобразяват с правилата и законите в страната. Има и други неща, които трябва да бъдат включени в закона, но явно не разполагаме с достатъчно време.Дори и да са очевидни някои от предимствата на новия закон за политическите партии, той буди основателни съмнения и въпроси. Преди всичко законът решава отделни проблеми, но не отговаря (и не е в състояние да отговори) на цялостното предизвикателство да се осигури принципно по-ефективно и стабилно функциониране на демократичната политическа система в България. Например дори драстично да намалее броят на партиите, няма гаранции, че тези, които останат, ще са се освободили от добре познатите пороци на българската политика. Големият въпрос е как партии и политици да предложат на българските граждани реални възможности за адекватно политическо представителство на техните възгледи и интереси. Тоест, българските партии да изградят нови отношения с обществото, основани на ефективен отчет и контрол от страна на избирателите, и то не само по време на избори.Сега за партиите, които са нарушили закона, няма не само правни, но дори и морални санкции. Партийните реакции бяха доста вяли, след като от доклада на Сметната палата се разбра, че Весела Драганова и Тошо Пейков са попълнили декларации за партийни приходи и разходи с невярно съдържание. Често ни задават въпроси за сградата, която е купила партията на г-жа Драганова, или за вътрешните организационни дразги в партията на г-н Пейков, а това няма никакво отношение към НДСВ. Те са други политически субекти, бе коментарът на заместник-председателя на НДСВ Даниел Вълчев.Промените в закона за политическите партии са само първата стъпка към необходимата промяна във функционирането на политическата система. Другият голям проблем, който стои пред българските партии, е вътрешнопартийният механизъм на селекция на партийните елити и лидери. Тук нещата излизат извън закона за политическите партии, затова особено значение придобива приемането на Избирателния кодекс. Чрез мажоритарния елемент, предвиден в избирателния кодекс, например обществото ще може да влияе в някаква степен върху формирането на елита на партиите. В крайна сметка обаче усъвършенстването на политическата система не може да стане единствено чрез нови закони. Нужна е качествена еволюция на българските партии, които трябва да приемат за нормално да бъдат под граждански контрол и да се съобразяват с гражданското общество. Дотогава най-масовата обществена оценка за българската политика ще бъде неучастието в нея.

Facebook logo
Бъдете с нас и във