Банкеръ Weekly

Общество и политика

ИЗ СТАНОВИЩЕТО НА ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ

Внесеният на второ четене проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт установява принципно нов модел на организация и дейност на съдебната власт, съществено различен от конституционно установения. Заличава се относителната самостоятелност на вътрешноструктурните звена...
Facebook logo
Бъдете с нас и във