Банкеръ Weekly

Общество и политика

ИНТЕРЕСИТЕ НА ШЕПА ХОРА ОПРЕДЕЛЯТ ОБЛИКА НА ССД

Пламен Илиев, председател на Политическа група Демократи за София в СОС, пред в. БАНКЕРЪПламен Илиев е роден през 1970 г. във Видин. През 1996 г. завършва УНСС със специалност Международен туризъм. След това работи като началник на отдел Общински имоти, жилищна политика, стопанска дейност и контрол в район Студентски. По същото време е и заместник-председател на СДС в района. Впоследствие става директор на Студентски столове и общежития ЕАД. През 2003 г. е избран за общински съветник с листата на партия Съюз на свободните демократи. От април 2004 до 13 декември същата година, когато си подава оставката, е председател на групата на ССД в Столичния общински съвет. На 13 януари 2005 г. той, заедно с още петима партийци, напусна групата на ССД в СОС и основа Политическа група Демократи за София.Г-н Илиев, какви са истинските причини да напуснете групата на ССД в общинския съвет?- Причините са доста. Първо, под една или друга форма върху моите колеги беше упражняван натиск. Някои от тях бяха призовани да се оттеглят от Общинския съвет. Хората, които се опитаха да наложат тези правила не бяха съгласни ние да имаме собствено мнение, да гласуваме различно от тях в зала. Те мислеха, че когато по-голямата част от групата са на някакво мнение, всички останали са длъжни да гласуват като тях. Другата причина да напуснем групата на ССД в Столичния общински съвет са разногласията около Общинска банка. Няколко пъти аз бях подканян да оттегля доклада си за продажбата на общинските дялове в банката, но в крайна сметка отказах, и то категорично. Заедно с хората, с които се отделихме в политическа група Демократи за София, мисля, че предложихме най-правилното решение. В декларацията при обособяването на новата група вие заявихте, че ви е бил оказван натиск. В интервю кметът Софиянски пък ви обвини, че сте показали слабост и сте се уплашили заради атаките срещу него. Наистина ли се дистанцирате от Софиянски заради проблемите, които той има с прокуратурата? - Слабост не съм проявил в никакъв случай. Нито пък страх. Дори напротив. Ние оставаме в партията и ще работим за нея. Ако мислехме да се дистанцираме, щяхме да го направим. Но смятаме, че като останем, ще можем да помагаме на лидера на ССД Стефан Софиянски. И то като отстояваме собственото си виждане и открито поставяме проблемите, а не ги замазваме.Всъщност вие не се съгласихте с желанието на лидера си общината да запази дял в Общинска банка и искахте да бъде продаден целият контролен пакет...- Вижте, не е ясно дали гласуваме против неговото решение... Важното е, че отстояваме нашето мнение и имаме възможността да изразим друго, различно становище. Бяхме длъжни да дадем алтернативно мнение, особено когато сме убедени в него. Вие заявихте, че ще продължавате да подкрепяте Стефан Софиянски като лидер на ССД и като кмет на София, но той ви призова да напуснете Столичния съвет. Това означава ли, че между вас има необратим разрив?- Лично той никога не е изричал подобни неща или поне аз не съм ги чул. Това, което каза, е, че петнайсет човека в общината не са успели да се сработят. Вие оставате член на Политическия съвет на ССД. В какво виждате смисъла на по-нататъшното ви участие в този орган, след като от ръководството вече ви призоваха да напуснете партията?- В крайна сметка, въпреки че Политическият съвет на Съюза на свободните демократи оттегли политическото си доверие от нас, ние оставаме в партията. Лично аз ще продължа да изразявам мнението си открито, както и абсолютно и пълноценно ще участвам в работата на политическия съвет на партията. За хората, които се отделихме в групата Демократи за София, беше много важно, че тръгна една вътрешнопартийна дискусия. И на практика ние я предизвикахме. Много отдавна в ССД има напрежение. То витаеше във въздуха и никой не смееше да повдигне проблема и да си каже нещата такива, каквито са. Според нас партия Съюз на свободните демократи категорично трябва да се реформира. Не може личните и икономическите интереси на шепа хора да определят облика й. Защото в крайна сметка това се получава. Голямата част от колегите ми в ССД не искаха да бъда изключван като член на управителния съвет. Те искаха дискусията да продължи, защото не им беше ясно точно какво става. Не може няколко човека да решават всичко в партията, а другите да не знаят какво става. До голяма степен членовете на тази партия, хората, които са в нея, не знаят какви са проблемите й. Ние се сблъскахме с тях, като станахме общински съветници. А станахме такива не за да защитаваме личните икономически интереси на един или двама човека. Какви бяха мотивите за изключването ви от УС на партията?- Интересното беше, че никой не посочи конкретни мотиви. Всичко остана неясно и объркано. Двама гласуваха против изключването ми от УС на ССД и всичко мина много бързо. До вот въздържали се не се стигна. Общо взето никой дори не можа да каже колко човека са били за изключването ми.Тогава защо приехте решението за изключването си мълчаливо и безропотно? - Ето и това също трябва да се промени. И не само заради мен. Когато се взимат важни решения всеки трябва да може да гласува открито - няма значение дали ще е в политическия или в управителния орган на тази партия. Очевидно, конкретният повод за напускането ви бе свързан с решението на Столичния общински съвет за продажбата на Столична банка... - Значи не е точно така. Конкретният повод за напускането ни от групата на ССД в Столичния съвет не е Общинска банка.Извинете, но вие преди малко сам го казахте...- Аз го казах, но не го знаех до събота (бел.а. -15.01.), когато разбрах за всичко. Допреди това не можех да си обясня защо е този натиск или в какво точно се състои проблема. Любомир Павлов на два-три пъти ме подкани да оттегля подписите от докладa за продажбата на банката. Да не говорим, че той идваше и на заседание на групата. Появи се и на семинара на Общинския съвет в гр. Сандански, за да притиска колегите да бъда свален от председател на групата на ССД тогава. А знаете, че заедно с всички наши коалиционни партньори подписахме програма за управление на София, в която се казва, че общината ще продаде акциите си в Общинска банка. В крайна сметка бяхме убедени, че решението, с което общината и всички еднолични търговски дружества да продадат всички свои акции в трезора на Общинска банка - София, е правилно. И вие, журналистите, видяхте, че то беше прието с 54 гласа за от общо 61 в общинския съвет. В събота се разбра и че дружествата ВиК-ЕАД и Пътища и съоръженияЕАД са прехвърлили дялове от Общинска банка, а така на практика общината е загубила контролния пакет акции. Банковият надзор на БНБ също не е уведомен за тези сделки. А всичко това е просто скандално. Да не говорим, че решението за продажба на акциите в банката трябва да бъде взето с 3/4 от гласовете на общинарите. Сега след като общината притежава акции за около 71%, тя на практика губи контрола върху банката. Така с един замах акциите на общината и на банката са обезценени многократно. Защото в крайна сметка дали един инвеститор ще купи 5 или 67% от Общинска банка - няма значение. На практика, ако купи 67 на сто от акциите, той ще има същите права, както и ако купи 5% от тях. Със 70% акционерът не може да управлява банката. Сега цената на акциите на банката вече е многократно по-ниска. Те са обезценени. И ако един сериозен инвеститор иска да купи банката, да има контрол върху нея, за да я управлява и развива, няма да може, защото няма тези права. А ако утре се окаже, че и други дружества са продали акциите си?- Всъщност другите имат по нула цяло и няколко процента акции в банката. А де факто тези на ВиК и на Пътища и съоръжения са важни. Защото сега Любомир Павлов блокира всякакви смени в надзорния съвет. И какво се оказа - че директорът на ВиК Николай Беров е в управата и на Софстрой, а там е и сестрата на Диляна Грозданова. Диляна пък е жена на Любомир Павлов и секретар по вътрешнополитическите въпроси на ССД.Кажете ми какво ще стане с банката оттук нататък?- Нямам представа. Но проблемът е много тежък. Деянието е сериозно и подсъдно.Сега най-големият акционер в банката е поставен на колене. Защото с тези 70% общината е господин никой. Кой ще понесе отговорността за всичко, което се случи около Общинска банка?- Не знам. Но всичките тези грешки и действия ще рефлектират върху Стефан Софиянски. Любомир Павлов ще прехвърли цялата отговорност върху Стефан Софиянски, така ли?- Не знам, но явно няма да се поколебае да го направи. Заради един интерес ще пострада и цялото ССД. Защото Общинска банка я свързват със ССД. Нека обобщим: това, което стана ясно, е, че има спорове около запазването на контрола върху Общинска банка. Но пък впоследствие се разбра, че след продажбата на акциите на ВиК, както и на Пътища и съоръжения, общината така или иначе няма 75 процента. Тогава защо бе цялата тази разправия?- Ами явно точно за това, за тези продадени акции. В крайна сметка дружествата са еднолична собственост и акциите им са продадени без разрешение на Общинския съвет. Ние до последно имахме справка, от която знаехме кои са акционери в банката. Оказа се обаче, че не знаем. В края на миналата година, без решение на общинския съвет, е имало нови вписвания в акционерната книга на банката. Чак след Нова година и към надзора на БНБ тръгнало е уведомително писмо за новите собственици в Общинска банка. Още миналия четвъртък (бел.а. - 13 януари) председателят на СОС Владимир Кисьов официално поиска да му бъде представено копие от книга с акционерите на Общинска банка. До тази седмица това не беше направено. Имате ли някакви други политически различия с ръководството на ССД? - И тук нещата се разминават. Не виждам нищо политическо в решението да се наложи някакво решение за продажбата на Общинска банка. Това е икономическо решение. А имате ли разминавания относно възможните коалиции на партията на предсрочните избори например?- Не, нямаме различия. Аз нямам мандат да водя разговори за коалициите на ССД и не съм запознат в детайли докъде са стигнали нещата. Но съм за дясна коалиция, възможно най-широка. Как си представяте бъдещето на ССД и вашето участие в него?- Представям си дискусията, която започнахме вътре в партията да продължи. Искам ССД да се върне към устава и ценностите си, защото в крайна сметка те трябва да бъдат закон за всички. Уставът на партията, който приехме при създаването й, е много добър, но може би твърде бързо нещата тръгнаха в друга посока. И то защото лични интереси надделяха в партията. Не говоря за всички, такива са шепа хора. Но мисля, че бъдещето ще покаже... Ние оставаме в партията и носим отговорност за нея. Нашите позиции оттук нататък ще са да предпазим партията от грешки и да я водим напред, да не допускаме вътре в нея да властва клиентелизъм. Длъжен съм да го кажа, защото в партията все пак има мислещи хора. Освен това аз нямам амбиции около предстоящите парламентарни избори. Като общински съветници в кметската листа ние бяхме избрани от общо събрание. Тоест, имаше първични вътрешни избори за кандидати за кметските листи. Сега председателският съвет на София предлага да няма такива вътрешни избори. Просто листите да бъдат определяни от Управителния съвет на ССД или каквото прецени ръководството. А стане ли така - по-добре листите да ги пишат на Врабча 6 и всичко да приключи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във