Банкеръ Weekly

Общество и политика

ИНФЛАЦИОННОТО СВРЪХОБЛАГАНЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ДЕКАПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ФИРМИТЕ ПРОДЪЛЖАВАТ

Според действащото до момента национално счетоводно законодателство всички активи, пасиви и капитали се отчитат и участват в стопанския оборот по тяхната историческа цена на придобиване или възникване. Както е известно, амортизируемите активи многократно обслужват възпроизводствения процес, като...
Facebook logo
Бъдете с нас и във