Банкеръ Weekly

Общество и политика

ИМИГРАНТСКА ПАРАНОЯ ТРЕСЕ ЕВРОПА

По-малко от три месеца преди 1 май, когато към Европейския съюз ще се присъединят десет нови страни, старите петнайсет панически вземат мерки, за да се защитят от евентуален неконтролируем приток на работници. Нито едно правителство не се вслуша в мнението на експертите от Европейската комисия, че тези опасения са силно преувеличени.Мотивите за ограничителните мерки в отделните страни са разнообразни. В Лондон се уплашиха, че имиграционният натиск ще се стовари главно върху Великобритания, след като повечето държави - членки на ЕС, наложиха преходен период, преди да разрешат на новите граждани на Съюза да работят на тяхна територия. Затова на Острова решиха, че трябва да се затегне контролът на миграцията и най-вече достъпа на чужденци до системата за социална защита. По официални прогнози на британското правителство в страната годишно ще влизат между 5 и 13 хил. евроимигранти - бройка, която според критиците е нереалистично ниска, след като останалите страни затвориха вратите си. Ние не сме против това хората да идват тук и да работят законно. Но няма да позволим системата ни да бъде експлоатирана или да се злоупотребява с нея - заяви премиерът Блеър. Министърът на вътрешните работи Девид Блънкет покани желаещите да работят законно в страната да се ориентират към Шотландия, Лондон и Югоизточна Англия.Швеция също пусна бариерата заради страхове, че имигрантите ще се втурнат през Балтийско море, за да се възползват от щедрата социална система. За Холандия мотивът беше високата безработица, Финландия изключи от ограниченията за достъп до националния се трудов пазар само гражданите на Малта и на Кипър. В Дания решиха разрешително за работа и престой да се дава само за работни места, които са в тарифната система за заплащане. Тя определя минималното заплащане за редица професии. Председателят на Европейския парламент Пат Кокс нарече срамен начина, по който се третира въпросът с миграцията след 1 май. Експерти от Европейската комисия смятат, че е трудно да предвидят всички фактори, които движат потоците хора, но миграцията дори и след разширяването ще остане ограничена в рамките на граничните райони - т.е Австрия и Германия. Тези, които искаха да емигрират, вече го направиха. След падането на Берлинската стена има голямо движение към страните от ЕС - констатира Жорж Льометр, специалист по миграция в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Месеци преди разширяването си Европа обърна поглед към системата за квотния принцип за достъп на работна ръка, който се прилага в Канада и Австралия. Според специалистите обаче, селективната имиграция създава усещането за затвореност и повишава напрежението в обществото. Нулевата имиграция не е добра перспектива е мнението на еврокомисаря по заетостта и социалните въпроси Ана Диамадопуло. Защото без имиграция няма икономически растеж и без навлизането на външна работна сила при намаляващото и застаряващо население Старият континент ще се изправи пред криза. Прогнозата, че от 450 млн. жители на ЕС сега през 2050 г. населението ще намалее до 400 милиона.Иначе 15-те не виждат нищо дискриминационно в ограничаването на достъпа до трудовия си пазар. Освен това те го облякоха и в законова дреха. Още при подписването на договорите за присъединяване старите страни членки си запазиха правото да прилагат съществуващите ограничения в продължение на пет години, с възможност при сериозни сътресения на пазара на труда този период да бъде удължен с още две - до 2011 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във