Банкеръ Weekly

Общество и политика

И ЧАСТНИТЕ УЧИЛИЩА ЩЕ БЪРКАТ В ХАЗНАТА

В проекта на правителството за модернизация на образованието се предвижда държавата да плаща за обучението и в частните средни и висши училища, обяви министърът на финансите Милен Велчев. Ако предложението се приеме, за всеки един ученик или студент през 2005-а ще бъде отделена определена сума пари под формата на т.нар. ваучер за образование. Тези средства ще се дават на учебното заведение, в което дадено лице е избрало да учи, независимо дали то е държавно или частно. Така училищата и университетите ще бъдат стимулирани да повишат качеството на обучение, за да привлекат повече възпитаници и съответно повече средства. Преди да се въведе тази система на заплащане обаче, ще трябва да се определят единни стандарти за издръжката на един ученик или студент. Както и да се създаде информационен регистър на цялата образователна система, в който ще се събират данните за всяко учебно заведение и всеки участник в образователния процес.Освен средствата от ваучерите училищата ще получават пари от Министерството на образованието и за въвеждането на нови форми на обучение. По думите на Милен Велчев в бъдеще училищните ръководства ще могат да искат от родителите допълнителни такси, но на този етап няма разработен механизъм, който да ограничава прекомерното им повишаване. Не е решен и въпросът как да се избегне спекулата в районите, където има само едно школо и децата и родителите нямат възможност за избор. Експерти прогнозират, че при въвеждането на новата система ще се увеличи броят на учащите в частните образователни институции. Сумата, която ще получават от държавата, ще позволи на тези училища и университети значително да намалят таксите, които събират сега. Другата промяна, която се обмисля от кабинета, е с парите от бюджета да се изплащат стипендии и на учениците и студентите, които не са в държавни или общински учебни заведения. Така ще се премахне дискриминацията спрямо частните студенти, смятат ректори на частни висши училища. Сега се поощряват постиженията само на студентите, приети в държавните университети.Сериозен проблем са средствата за капиталови разходи и за модернизиране на материално-техническата база. Апаратурата и техниката, с която се провежда обучението у нас, са крайно остарели, а пари за подмяната им не са отделяни от години. Получените умения при това положение са почти безполезни, тъй като в българските фирми вече се работи с апаратура няколко поколения по-нова, подчертаха работодатели. Те допълниха, че все по-трудно намират качествени специалисти, които да отговарят на съвременните професионални изисквания. За подобряване на получаваната квалификация финансовият министър предлага да се въведе задължителен учебен стаж и да се увеличат часовете за практически упражнения. Необходимо, според Велчев, е да се създаде и механизъм, който да стимулира работодателите да приемат във фирмите си млади специалисти, както и да се увеличат преференциите при назначаването на младежи без трудов стаж.Министърът на икономиката Лидия Шулева пък е на мнение, че трябва да се утвърди постоянна връзка между бизнеса и образователната система, като работодателите активно участват при определянето на държавната поръчка за приема на студенти и съставянето на програмите за обучение. Същевременно Шулева добре разбира, че качеството на образованието не зависи само от размера на средствата, които се отделят за него. Необходимо е сериозно да се помисли за повишаване на квалификацията на преподавателския състав и осъвременяване на методите на обучение, за създаването на специална нормативна уредба, която да урежда взаимоотношенията между бизнеса и образователните институции, както и да се регламентира, че предприемачите също могат да дават стипендии и да организират стажове и практики. Икономическият министър се обяви и за връщането на платеното обучение в държавните университети. Лидия Шулева бе категорична, че предложените промени ще залегнат в новия Закон за висшето образование, който щял да се приеме през 2005 година. Просветният министър Игор Дамянов обаче заяви, че до края на мандата на сегашния кабинет е невъзможно да се приеме нов норматив. Дамянов уточни, че в ръководеното от него ведомство се обсъждат определени корекции, но не се предвиждало създаването на нов закон.

Facebook logo
Бъдете с нас и във