Банкеръ Daily

Общество и политика

ЕК насърчава сътрудничеството в областта на цифровите технологии

Европейската комисия ще събере утре министри, представители на държавите от ЕС, на промишлеността, академичните среди и гражданското общество, за да насърчи сътрудничеството в областта на изкуствения интелект, блокчейните, електронното здравеопазване и иновациите, съобщи пресслужбата на Еврокомисията.

Акцент в обсъжданията ще бъдат начинът, по който технологичното развитие ще оформи бъдещето на Европа, и изграждането на силен цифров единен пазар, където повишаването на инвестициите и на цифровите умения е от ключово значение.

След миналогодишното издание на Деня на цифровите технологии в Рим, довело до успешно сътрудничество в области като високопроизводителните изчислителни технологии, свързаната мобилност и цифровизацията на промишлеността, ЕК повтаря инициативата, за да насърчи по-тясното сътрудничество в областта на цифровите технологии.

За година бе постигнат съществен напредък по пътя към цифровия единен пазар. Премахването на таксите за роуминг и преносимостта на онлайн съдържанието вече са част от живота на европейските граждани. По-строги правила за защита на личните данни и първите общоевропейски правила в областта на киберсигурността ще бъдат въведени след месец.

Много предложения все още предстои да бъдат договорени. 

През февруари ЕК създаде Обсерватория и форум на ЕС за блокови вериги и ще инвестира около 300 милиона евро в проекти, подпомагащи използването на тази технология.

Държавите в ЕС участваха активно в подпомагането на развитието на блоковите вериги, започването на опити и обявяването на действия на правителствено равнище. За да извлече полза от многобройните възможности, предлагани от блокчейн технологията и да избегне прилагането на откъслечен подход, утре ЕК ще даде началото на европейско партньорство за блокови вериги за насърчаване на оперативно съвместими инфраструктури, което ще укрепи сътрудничеството в областта на доверителните цифрови услуги.

Нуждите на гражданите следва да бъдат в центъра на основаните на данни иновации в областта на здравеопазването и да играят основна роля в персонализираното лечение. Изявлението в областта на електронното здравеопазване цели да свърже достъпа до съществуващи и бъдещите геномни бази данни в ЕС, което ще помогне за постигането на напредък в научните изследвания в областта на редките заболявания, рака, фармакогеномиката, профилактиката на заболяванията, мозъчните и други заболявания. Укрепването на сътрудничеството между държавите в ЕС ще помогне за преодоляване на липсата на оперативна съвместимост и разпокъсаността на инициативите в ЕС, като осигури най-високи европейски стандарти за защита на личните данни. Това ще позволи на ЕС да запази водещите си позиции в областта на персонализираната медицина в световен мащаб чрез насърчаването на научните резултати и промишлената конкурентоспособност.

Инициативата "Иновационен радар" може да помогне за свързването между новаторите и онези, които могат да помогнат иновациите им да достигнат до пазара.

Испания и Португалия ще подпишат утре меморандум за разбирателство, за да положат началото на своето сътрудничество в областта на развитието на съобщителните мрежи от пето поколение.

Facebook logo
Бъдете с нас и във