Банкеръ Daily

Общество и политика

Депутатите приеха на второ четене промени в закона за защита на личните данни

Депутатите  приеха промени в Закона за защита на личните данни на второ четене. С промените се разширяват задачите и правомощията на Комисията за защита на личните данни, като единствен надзорен орган в България, отговорен за защита на основните права и свободи на физическите лица във връзка с обработването и улесняването на свободното движение на личните данни в рамките на ЕС. Комисията се определя и като орган, компетентен да акредитира сертифициращи органи в областта на защитата на личните данни. Комисията ще води три публични регистъра - регистър на администраторите и обработващите лични данни, които са определили длъжностни лица по защита на данните; регистър на акредитираните сертифициращи органи; регистър на кодексите за поведение.

Регламентират се и правомощията на Инспектората към Висшия съдебен съвет при осъществяването на надзор при обработването на лични данни в определени случаи. Беше записано, че обработването на лични данни за журналистически цели, както и за академичното, художественото или литературното изразяване, е законосъобразно, когато се извършва за осъществяване на свободата на изразяване и правото на информация, при зачитане на неприкосновеността на личния живот. Това може да става при спазването на определени критерии.

Регламентират се и случаите на пряко предлагане на услуги на информационното общество. Когато субектът на данните е лице под 14 години, обработването ще е законосъобразно само ако съгласието е дадено от упражняващия родителски права родител или от настойника на субекта на данните.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във