Банкеръ Weekly

Общество и политика

ДАВОС НИ ПРЕМЕСТИ С ПЕТ ПОЗИЦИИ НАПРЕД

България заема 59-о място по конкурентоспособност на икономиката си сред 104 държави, включени в годишния доклад за глобалната конкурентоспособност 2004-2005 на Световния икономически форум в Давос. През миналата година страната е била 64-а. За първи път след 1999 г., когато България беше включена в доклада, е налице придвижване с пет позиции напред. Изследването показва подобряване на всички компоненти, които влияят върху конкурентоспособността ни - макроикономическа стабилност, публични институции и технологично развитие. Прогрес в класацията бележи и Румъния. Северната ни съседка се е придвижила от 75-о на 63-о място по конкурентоспособност, сочи класацията на Давос.Вече трета поредна година Финландия е най-конкурентоспособната икономика в света, показва изследването на форума от Давос. САЩ, които заемат втора позиция, продължават да бъдат водещата държава в света в технологичното си развитие. В първата десетка по конкурентоспособност са и Швеция (3); Дания (5); Норвегия (6); Исландия (10). За разлика от миналата година Великобритания се справя много добре и компенсира изоставането, като се придвижва с четири позиции напред до 11-о място. Естония е на 20-о място и е най-конкурентоспособната икономика сред 10-те страни, присъединили се към ЕС през 2004 година. Рейтингът показва сериозно отстъпление на Полша, като от 45-о място през миналата година сега е едва 60-а. Отстъпление отбелязват и повечето държави от Централна и Източна Европа: Унгария - от 33-о на 39-о място, Чехия - от 39-о на 40-о; Латвия - от 37-мо на 44-о, Хърватска - от 53-о на 61-во. Най-добри са позициите на България по отношение на публичните институции. По разпространение на корупцията страната се придвижва от 35-о място през миналата година до 30-о в изследването, т.е. в първата половина на страните с по-ниски нива на разпространение на корупция. Проблемът с разпространението на корупцията е една от областите, в които България продължава да търпи критики и от страна на ЕК. Но в сравнение с останалите държави от Централна и Източна Европа България показва добри резултати в борбата с корупцията. По-успешно се справя единствено Естония, която е на 29-о място. Останалите - Чехия, Унгария, Литва, Латвия, Полша и др., са след България. Основните ни трудности продължават да се свързват с липсата на независимост и безпристрастност на съдебната система (81-во място); организираната престъпност (98-мо); клиентелизма (89-о); недостатъчната защита на правата на собственост (80-о).По отношение на фирмената конкурентоспособност България е на 70-о място при 77-мо през миналата година, което означава, че тя е осъществила прогрес и в тази област. Най-добро класиране сред страните кандидатки за членство в ЕС имат Естония, Словения и Чехия. Според рейтинга за бизнес средата България заема 67-мо място, докато миналата година е била на 75-а позиция. Българските компании имат най-сериозни затруднения в следните области: липса на адекватна политика за квалификация и преквалификация на човешките ресурси, неефективен маркетинг и ниско качество на професионалния мениджмънт, отсъствие на активна политика за закупуване и внедряване на съвременни технологии. Тези няколко сериозни проблема водят и до по-ниска конкурентоспособност на българските фирми.

Facebook logo
Бъдете с нас и във