Банкеръ Weekly

Общество и политика

Дават нов шанс на търговците пред фалит

В последния работен ден преди коледната си ваканция депутатите приеха на второ четене цял куп радикални промени в Търговския закон.

Най-важните сред тях касаят начина, по който занапред един търговец ще се приема за изпаднал в неплатежоспособност. Освен това се въвежда производството по стабилизация на търговци (известно в миналото като предпазен конкордат). А някои от най-важните дружествени сделки и решения - например прехвърлянето на дялове, на недвижими имоти или избора на управител, вече ще стават само с нотариална заверка.

Безспорно най-непозната е процедурата по стабилизацията на търговци, която съществува от години в Европа, а вече е факт и в българското законодателство. Основната идея е да се избегне обявяването на фирмите в несъстоятелност и да се даде възможност на закъсалите да се споразумеят с кредиторите си. Най-общо казано, производството ще започва по молба на търговеца пред съответния окръжен съд, към която ще се прилага списък с неговото имущество, задължения и кредитори. Както и план за стабилизация, в който да е посочен начинът за изчистване на задълженията. Съответно този план трябва да получи одобрението и на кредиторите. След като съдът обяви молбата в Търговския регистър, ще се смята, че кредиторите са известени за поисканото производство, в което те ще могат да се включат и да защитят интересите си. Ако магистратите одобрят молбата на търговеца и открият производство по стабилизацията му, висящите срещу него дела при съдия-изпълнител, както и изпълнението срещу негово имущество по Закона за особените залози, ще се спират. А задълженията и по тези висящи производства ще се уреждат според приетия план за стабилизация.

Ако търговецът не си изплаща задълженията по плана в срок, принудителното изпълнение срещу него ще стане отново възможно.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във