Банкеръ Weekly

Общество и политика

ДАНЪЧНО И СЧЕТОВОДНО ТРЕТИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА РЕМОНТ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ (ДМА)

Въпрос: Кои са основните нормативни разпоредби относно данъчното и счетоводно третиране на разходите за ремонт на дълготрайните материални активи? Пита Божидар Тодоров, управител на ООД В условията на действие на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) отговорът на този въпрос е...
Facebook logo
Бъдете с нас и във