Банкеръ Weekly

Общество и политика

ДАНЪЧНИТЕ ОБЛАГАТ ВСИЧКО, КОЕТО ШАВА

Както е известно, със Закона за изменение и допълнение на Търговския закон - ЗИДТЗ (ДВ., бр. 100/31.10.1997 г.) бяха определени нови и задължителни размери на основния капитал на дружествата с ограничена отговорност (ООД), акционерните дружества (АД) и командитните дружества с акции (КДА)....
Facebook logo
Бъдете с нас и във