Банкеръ Daily

Общество и политика

Брюксел отпусна 44 млн.евро за проекти на млади хора

Европейската комисия приканва заинтересованите страни да представят идеи за проекти в рамките на Европейския корпус за солидарност. За тази година бяха заделени общо 44 милиона евро от бюджета на ЕС за избрани проекти, в които ще могат да участват млади хора от цяла Европа и извън нея.

„Европейски корпус за солидарност“ е нова законодателна инициатива на Европейския съюз.  Програмата цели образователното, социалното, гражданското и професионалното развитие на младите хора. „Европейски корпус за солидарност“ бе първото затворено законодателно досие в историята на младежкия сектор. Това се случи в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС.

Това е първата от серия покани от страна на ЕК, които ще позволят на най-малко 100 000 младежи да участват в корпуса до края на 2020 г. Отправената покана обхваща най-широкия досега спектър от проекти: освен дългосрочна индивидуална доброволческа дейност, стажове и работни места в областта на солидарността, ще бъдат допустими следните проекти: – организациите ще могат да предлагат краткосрочни проекти (с продължителност между две седмици и два месеца) за екипи от доброволци. – Не само публичните и частните организации, установени в държавите — членки на ЕС, могат да кандидатстват за финансиране.

Крайният срок за кандидатстване е 16 октомври с изключение на проектите за екипи от доброволци, за които крайният срок за кандидатстване е 18 февруари 2019 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във