Банкеръ Weekly

Общество и политика

Бедните с по-лесен достъп до адвокат

Хората с доходи под 300 лв. на месец ще могат да ползват безплатна адвокатска помощ. Това предвижда законопроект за изменение на Закона за правната помощ, който правосъдното министерство пусна за обществено обсъждане в петък (9 септември).

"През последните години се установи трайна тенденция към влошаване на социално-икономическото положение на гражданите в страната като резултат и последица от икономическото развитие в международен и национален мащаб. Голяма част от гражданите са безработни или без доходи, на социални помощи, някои от тях са без дом, настанени в специализирани институции за предоставяне на социални услуги или в тежко здравословно състояние, други са пенсионери с ниски пенсии и без странични доходи, което ги причислява към уязвимите социални групи. Бедността на тази социална прослойка и липсата на правни познания води същите до безизходица при решаването на възникнали им правни проблеми. Поради това, че не разполагат със средства за заплащане на адвокат, достъпът до правни услуги се оказва невъзможен", признават експертите от Министерството на правосъдието в мотивите към законопроекта си. И предлагат да се разшири обхватът на тези, които имат право да получат безплатна правна помощ при съдебни спорове.

Досега прагът на доходите, който се използваше за достъп до безплатен адвокат, беше 65 лв. на месец. Той не е променян от 2009-а и е изключително нисък. Ето защо се предлага за ориентир да се вземе т. нар. линия на бедността, която се определя с постановление на Министерския съвет и в момента е 300 лева.

Предлага се също безплатна правна помощ да се осигурява за гражданите и в случай, че имат спорове с данъчните - хипотеза, която досега беше категорично изключена от закона.

Отделно законопроектът за първи път урежда статута на Националния телефон за безплатна правна помощ (0700 18 250), който съществува в момента благодарение на проект, финансиран по Норвежкия финансов механизъм. А на адвокатските съвети по места се дава възможност да организират регионални центрове за консултации, в които гражданите също да получават правни съвети безплатно. Сега - отново по пилотен проект, има два такива центъра - във Видин и Сливен.

Facebook logo
Бъдете с нас и във