Банкеръ Weekly

Общество и политика

АЗ ДАВАМ ЛИЧЕН ПРИМЕР

Веселин Близнаков, секретар на НДСВ, пред в.БАНКЕРЪГ-н Близнаков, започнахте ли да приемате членове в партията НДСВ?- Партията беше учредена много скоро. Току-що излезе съдебната й регистрация. Затова още се въздържаме от активно привличане на нови членове. Много наши симпатизанти обаче очакват с нетърпение възможността да кандидатстват за членство в партия НДСВ. Работна група под мое ръководство изготви правилата за приемане на нови членове. Те бяха одобрени и на заседание на Политическия съвет. НДСВ е електорална партия, отворена към обществото и затова няма да създаваме пречки пред кандидатите. Ние сме национално движение и се опитваме да запазим този общонационален характер на организацията. Във всяка община ще има регистрационни бюра, в които кандидатите ще подават документите си - заявление, декларация и попълване на една анкетна карта, необходима за създаване на база данни. За работата на тези бюра ще отговарят общинските координатори.В началото обаче трябва да определим областните и общинските координатори. Кои ще бъдат те в крайна сметка ще реши Политическият съвет. Моето впечатление е, че предлаганите кандидатури за областни координатори са консенсусни и се възприемат добре както от учредителите, така и от народните представители. На някои места, разбира се, има повече от една кандидатура, но в това няма нищо притеснително.Ще връчвате ли на членовете си някакъв документ?- В момента обсъждаме дали да се дават членски карти. Лично мое мнение е, че е правилно да има такъв документ. Ние няма да развиваме тежки партийни структури по места. Електоралните партии активират членовете и симпатизантите си главно в предизборен период. Бихме искали да се приготвим организационно за пълноценно участие в местните избори догодина. Затова сега, при обиколките ни из страната, е изключително важно да разясняваме целите и намеренията си, да популяризираме идеите на НДСВ и така да приобщим възможно най-много хора към тази общонационална кауза. За съжаление това е първото масирано посещение на райони из страната на наши партийни ръководители. А хората имат много въпроси, които ние ще анализираме и обобщим. След това ще ги предоставим на Политическия съвет. Например в Северозападна България най-сериозният проблем е прекалено високата безработица. Хората са с ниски доходи, защото в стопанско отношение този район е изключително изостанал. При пътуванията си във Враца и Монтана се срещнах с областните управители, с депутатите, с учредителите на партията, със симпатизанти и с всички кметове, които са подкрепени или издигнати от различни политически сили. Проведохме много смислени и полезни разговори. Те споделиха основните трудности, които срещат в работата си, както и кои са най-болезнените проблеми на хората от техните общини. В крайна сметка се обединихме около идеята да организираме до един месец общо съвещание, на което да разгледаме всички проблеми на Северозападна България. На тази среща ще поканим и някои от министрите. Така ще можем не само да обобщим проблемите за района, но и ще се опитаме да ги систематизираме и да изведем най-важните. Това ще позволи да привлечем върху този район внимание не само от страната, но и от чужбина. Ще можем да разчитаме на евентуални инвестиции за по-важни проекти. Към колко голяма членска маса се стреми НДСВ?- Нямаме някаква квота или ограничение. Засега членове на партията са само учредителите, които са хиляда души. Отдавна обсъждате медийната политика на партията, кога ще има конкретни решения по този въпрос?- Отчитаме като слабост, че досега не сме водили активна комуникация с обществото. А медийната политика е част именно от този процес и затова много бихме искали да я подобрим. Досега най-често ние само се отзовавахме на инициативите на журналистите. Сега възнамеряваме да променим този ред. Ние да станем водещата и активната страна в тези взаимоотношения. Сигурни сме, че това ще помогне за по-добрата информираност на обществото по отношение на нашата дейност и на управлението на страната. В момента преобладаващата част от гражданите не са добре запознати с това, което върши правителството, не познава нашите намерения, както и повечето от идеите, които сме заложили в новите законопроекти. Никак не е достатъчно да се говори само, че във връзка с присъединяването на България към НАТО и ЕС приемаме нови закони. Би трябвало да разясняваме каква е ползата от синхронизирането на нашето законодателство с европейското. Именно затова възнамеряваме да активизираме медийната си политика. Искам обаче категорично да заявя, че засега не възнамеряваме да създаваме нито собствен партиен вестник, нито собствени радио или телевизия. Предстои подписването на коалиционно споразумение с партиите мандатоносители. Какви са целите на всяка от страните в това споразумение?- Най-общо, нашето желание е да запазим тази коалиция. Трябва да се уточнят подробностите, отнасящи се до продължителността на това споразумение, как ще се коалираме при местни избори, как при парламентарни. Трябва да се уточнят финансовите взаимоотношения, имуществените въпроси, както и кадровата политика, която ще водим. Ето това са въпросите, които в момента се обсъждат между политическите ръководства. Аз се надявам, че в средата на юни ще имаме подписано политическо споразумение. Напоследък много се подчертава голямото политическо значение на реформата в съдебната власт. Вашите предшественици се провалиха в тази област, вие намирате ли подкрепа от останалите политически сили?- Ние действително имаме волята да извършим необходимата промяна. В предизборната си програма обещахме да променим досегашната практика, но затова е необходима промяна в съдебната система. Предвиждаме това да стане на два етапа. Първият включва изменения в нормативната база - в Закона за съдебната власт, в НК, ГПК и НПК. Целта ни е съдебната система да заработи по-ефективно и да създадем по-голяма прозрачност в нейните действия, както и механизми за контрол от страна на обществото. Искаме да отстраним и проблема с липсата на мандатност. Главният прокурор и председателите на върховните съдилища имат определени мандати. По-надолу в йерархията обаче липсват мандати. Много често окръжните и районните съдии остават доживотно на постовете си, независимо дали дейността им е ефективна или не. Това трябва категорично да се промени. За да подобрим качеството на работата на съдебната система, възнамеряваме да създадем и публичен институт към Министерството на правосъдието за повишаване квалификацията на магистратите. Добри резултати очакваме и от промяната в закона, която ще позволи да се обсъждат и евентуални смени в ръководните длъжности на различните нива. В момента тези възможности са изключително ограничени и това пречи на работата. На втория етап предвиждаме и конституционни промени, но не бива да ги предпоставяме. Искам да кажа, че засега все още не можем да твърдим, че те задължително ще се случат. Това зависи от резултатите, които ще постигнем с първия етап. До каква степен те са ни приближили към крайната цел за повече ефективност на работата на съдебната система в България. Предвиждате ли премахване на депутатския имунитет?- Този въпрос е много сложен. Има и депутати, които са против, по разбираеми причини. Но имунитетът не трябва да се разглежда като нещо, което прави недосегаеми депутатите. Това дразни много и хората. Искаме да отворим широка обществена дискусия върху този въпрос, както вече постъпваме и в останалите сфери.Какво става с идеята ви депутатите да идват в пленарната зала само в конкретни дни, определени за гласуване?- Не е моя идея. Това е само една възможност, която аз повторих. Не сме обсъждали този въпрос нито в парламентарната група, нито с коалиционните си партньори от ДПС. Разглеждаме различни идеи. И когато съм споменал тази, в никакъв случай не бих искал да бъда разбран, че ще работя, за да я наложа. В света има такава практика, но ние отчитаме, че нашите избиратели искат да ни виждат по-често в пленарната зала. Затова предприемаме мерки за подобряване на дисциплината в групата и най-вече присъствието в залата. Няма проблеми с участието на народните представители в работата на комисиите. Там са специалистите, които обсъждат законопроектите, и те много често работят и до късно, провеждат и извънредни заседания. Все още обаче не можем да постигнем такова присъствие и в пленарната зала. От това се безпокои и ръководството на Народното събрание, и ръководството на парламентарната група на НДСВ. Затова не бих желал обществото да мисли, че ние не работим, за да се справим с този проблем, а се стремим да въведем гласуване в определени дни. Сегашният правилник за работа на парламента не позволява това и ние ще го спазваме, защото като управляващо мнозинство именно нашите инициативи стоят в неговата основа. Аз самият давам личен пример, като редовно посещавам заседанията в пленарната зала.

Facebook logo
Бъдете с нас и във