Банкеръ Daily

Общество и политика

Абитуриентите ни предпочитат Германия

По-голямата част от българите - студенти, избрали да учат в чужбина предпочитат това да се случи в Германия. Това става ясно от одит на Сметната палата за реализацията и миграцията на завършилите висше образование за периода от 1 януари 2013 г. до 31 декември 2015 година.

Според официалните данни към края на 2016 г. приблизителната численост на българските студенти в чужбина е около 30 000 души. От тях 7 326 са избрали Германия, студентите ни във Великобритания са 6 355 души (при 3 395 през 2009-2010 учебна година), тези във Франция - 1 318, в Холандия - около 1 600, в Испания - около 800, в Италия - 1 000, а в САЩ - 1 171 студенти. Противоречиви са данните за броя на българските студенти в Австрия. По мнение на Агенцията за българите в чужбина, техният брой е не по-малък от 4 000 души, от които половината следват във Виена.

Одиторите подчертават, че липсват надеждни системи за проследяване на миграцията на завършилите висше образование. По данни на тринадесет висши училища, 2 314 техни възпитаници са се реализирали в чужбина за периода 2013 г. - 2015 година.

Същевременно за периода от 1 януари 2010 г. до 31 декември 2015 г. са издадени 8 405 удостоверения за придобита професионална квалификация в България, с цел упражняване на регулирана професия в чужбина (тези данни не са официални, а са представени от органите по признаване на квалификация на одиторите по време на изпълнение на одита). Сред тях най-голям е броят на медицинските специалисти - 7 245. Издадени са 764 удостоверения за придобита професионална квалификация в чужбина, с цел упражняване на регулирана професия в България, като основната част от тях - 550, също са медицински специалисти. Съпоставянето на броя на тези медици (7 245) с броя на завършилите медицинските университети за същия период (22 480) показва сериозният дисбаланс, който този процес предизвиква на пазара на труда, се посочва в одита. Сред най-плашещите изводи от доклада е този, че планиращите да напуснат страната медици представляват приблизително една трета от завършилите.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във