Банкеръ Weekly

Общество и политика

20 държави са за Европейска прокуратура

До три години се очаква да заработи единната Европейска прокуратура. В четвъртък (8 юни) 20 държави членки на ЕС, сред които и България, постигнаха политическо споразумение за създаването на новия европейски орган.

Идеята е Европейската прокуратура да разследва само престъпления, свързани с източване на бюджета и фондовете на Европейския съюз, включително и чрез трансгранични схеми за ДДС-измами. Тя ще поддържа тясно сътрудничество и с ОЛАФ - службата за борба с измамите, ще е независима и ще действа  в интерес единствено и само на Евросъюза, а не на конкретните държави членки. Предложението е седалището й да е в Люксембург. 

Начело на Европейската прокуратура  ще стои европейски главен прокурор. Той ще се избира съвместно от Европейския парламент и съвета и ще има 7-годишен мандат. Главният европейски прокурор може да бъде предсрочно освободен от поста си само от Съда на ЕС и само ако повече не е в състояние да изпълнява задълженията си или е допуснал тежко нарушение.  

Структурата на Европейската прокуратура ще се състои от няколко нива: най-отгоре е предвидено да стои колегиумът, в който ще има представител от всяка държава членка. Следват няколко постоянни камари от прокурори, които ще осъществяват надзор върху разследванията. Самото разследване обаче ще се извършва на място от "делегирани прокурори", които се очаква да бъдат минимум двама във всяка страна. Съдебен контрол върху законността на разследването пък ще осъществяват националните съдилища.

Всяка институция на територията на ЕС, която се натъкне на данни за престъпление от компетентността на Европейската прокуратура, ще може да я сезира. Общото правило, по което ще се работи, е, че делата ще се образуват и водят от делегираните прокурори в държавата членка, където е извършена по-голяма част от престъплението. Когато става дума за трансгранична престъпна дейност обаче, делегираните прокурори в различните държави ще работят в тясно сътрудничество и ще си помагат взаимно, под надзора на съответната камара.

Facebook logo
Бъдете с нас и във