Общество и политика

Банкеръ Weekly

ПОЩЕНСКА БАНКА ИМА ПОТЕНЦИАЛ ДА КРЕДИТИРА, НО ИСКА ГАРАНЦИИ

В момента кредитите, отпуснати от БПБ, заемат едва 3% от активите й. Ето защо сега банката възнамерява да насочи ресурса си в структуроопределящи отрасли на... Още »
Банкеръ Weekly

ПРАВИТЕЛСТВОТО И БАНКЕРИТЕ УТОЧНИХА ПОЗИЦИИТЕ СИ

Във вторник вечерта пред репортер на в.БАНКЕРЪ министър-председателят Иван Костов изрази възмущението си: Как е възможно банкери да твърдят пред медиите, че в... Още »
Банкеръ Weekly

КВЕСТОРИТЕ НА МБИР ОСТАВАТ НА РАБОТНИТЕ СИ МЕСТА

В края на миналата седмица изтече триемесечният срок, който УС на БНБ определи за работата на квесторите на МБИР. С изтичането на предварително обявения срок... Още »
Банкеръ Weekly

ИВАН КОСТОВ: ОБСТОЯТЕЛСТВАТА СЕ ПРОМЕНИХА КОРЕННО

Като финансово издание, от чиито страници вицепремиерът Александър Божков обяви, че до 15 юли правителството ще подготви стратегията си за първия български... Още »
Банкеръ Weekly

ЕMICO HOLDING ПОИСКА СТОПАНСКА БАНКА

Д-р Ханс Роpep - изпълнителен директор на швейцарския Emico Holding, разговарял миналата седмица с подуправителката на БНБ Емилия Миланова. Обсъдени са били... Още »
Банкеръ Weekly

ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИЦИЯ РАЗКРИ 647 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПОВЕЧЕ

Според отчета за първото полугодие на 1997 г., служителите от Икономическата полиция са разкрили извършителите на общо 6263 стопански престъпления, с които са... Още »
Банкеръ Weekly

ХЕБРОСБАНК СМЕНИ ДИРЕКТОРИТЕ СИ

Надзорниците на ХЕБРОСБАНК Марин Маринов, Милан Николов и Мария Колева смениха двама от тримата изпълнителни директори на кредитната институция. Досегашния... Още »
Параграф22 Daily

Одобриха кандидатура за участие в процедурата на ЕК за подбор на командировани национални експерти в ОЛАФ

Във ВСС е получена само една кандидатура за позицията, на Стефан Милев – съдия в Наказателното отделение на Софийския градски съд. Тя трябва да бъде представена в... Още »
Одобриха кандидатура за участие в процедурата на ЕК за подбор на командировани национални експерти в ОЛАФ
Параграф22 Daily

Съдийската колегия на ВСС предлага Пленумът да разкрие 6 длъжности „съдия“ в СГС, 2 длъжности „съдия“ в Спецсъда и 1 длъжност „съдия“ в АпСНС

В хода на обсъждането бе отбелязано, че в последните пет години е установена трайна тенденция на намаляване на делата в окръжните съдилища. Посочено бе, че... Още »
Съдийската колегия на ВСС предлага Пленумът да разкрие 6 длъжности „съдия“ в СГС, 2 длъжности „съдия“ в Спецсъда и 1 длъжност „съдия“ в АпСНС
Параграф22 Daily

Съдийската колегия на ВСС прие обобщена информация за движението на постъпилите във ВКС за полугодието дела

Обобщената информация се публикува на интернет сайта на ВСС в раздел „Съдебна статистика“. Още »
Съдийската колегия на ВСС прие обобщена информация за движението на постъпилите във ВКС за полугодието дела