Общество и политика

Банкеръ Weekly

НАРЕДБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ПО ЧЛ. 9, АЛ.

Предмет Чл. 1 (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за издаване и отнемане на сертификати, удостоверяващи наличието на квалификация и професионален опит... Още »
Банкеръ Weekly

КАПИТАЛЪТ НА ДЪРЖАВНИТЕ БАНКИ ЩЕ СЕ ПОПЪЛВА ОТ НОВИТЕ СОБСТВЕНИЦИ

Според изискванията на новата Наредба N8 на БНБ до 30 юни 1998 г. собственият капитал на българските търговски банки трябва да е 10 млрд. лева. Едва ли може да се... Още »
Банкеръ Weekly

ПРИВАТИЗАЦИЯТА НА БТК - ЕДНО УРАВНЕНИЕ С МНОГО НЕИЗВЕСТНИ

Според предварителните споразумения между българското правителство и Световната банка през септември те трябва да подпишат договор с инвестиционния посредник, с... Още »
Банкеръ Weekly

НАРЕДБА ПЛАШИ И РАЗСМИВА, ЗАТОВА Я СПИРАТ... ЗАСЕГА

БНБ не се реши да приеме Наредбата за лицензиране на банкери. Тя, както изисква чл. 9, ал. 2 от Закона за банките (ЗБ), ще увековечи правилата, според които... Още »
Банкеръ Weekly

МАСОВАТА ПРИВАТИЗАЦИЯ КАТО МАСОВО РАЗЧИСТВАНЕ НА СМЕТКИ

Не е тайна, че много предприятия от списъка за масова приватизация, в които фондовете вече държат контролен пакет от акциите, са кредитори на други държавни фирми... Още »
Банкеръ Weekly

БИОХИМ СПИРА КРЕДИТИРАНЕТО

На ръководството на БИОХИМ е препоръчано да се въздържа от отпускането на нови кредити и да насочи усилията си изцяло към събирането на старите. Тази мярка е... Още »
Банкеръ Weekly

ПРОБЛЕМЪТ НА БЗК ЩЕ ЧАКА КРАЯ НА ОТПУСКИТЕ

Единствената точка, по която трябва да се споразумеят БНБ и кандидат-купувачът на БЗК - S amp; D de Geneva, Лондон, е как да се покрият депозитите на граждани и... Още »
Параграф22 Daily

АС – Ловеч отмени оспорени текстове от наредба на Общински съвет -Луковит

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. Още »
АС – Ловеч отмени оспорени текстове от наредба на Общински съвет -Луковит
Параграф22 Daily

АС – Кюстендил продължава изпълнението на образователната програма на ВСС И МОН

Лекторите подробно ще разясняват на учениците структурата на съдебната система, функциите на съдебна власт, разпределението на властите според Конституцията на... Още »
АС – Кюстендил продължава изпълнението на образователната програма на ВСС И МОН
Параграф22 Daily

Съдии от Административен съд – Разград са отличени с грамота за участие в образователната програма на ВСС

В края на лекционния курс на всички участници бяха раздадени цветни дипляни „Да бъдем в час“ с информация за съдебната система и за дейността на Административен съд –... Още »
Съдии от Административен съд – Разград са отличени с грамота за участие в образователната програма на ВСС