Всеки малък акционер може да се спаси от инвестиция, която вече не му е "по мярка", и не му носи никакви ползи.