IPO-то на "Градус" АД може да се превърне във второто в историята на "БФБ-София", което да акумурила над 100 млн. лв., като в горната си граница достига до 146.156 млн. лева.
IPO-то на "Градус" АД може да се превърне във второто в историята на "БФБ-София", което да акумурила над 100 млн. лв., като в горната си граница достига до 146.156 млн. лева.