Банкеръ Daily

Новини

ЗЕМЕДЕЛСКОТО МИНИСТЕРСТВО И ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ ЩЕ СИ СЪТРУДНИЧАТ

Министърът на земеделието и продоволствието Нихат Кабил и председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Красимир Аврамов подписаха Споразумение за партньорство между МЗП и НАЗ. Двете страни декларираха своята готовност да работят заедно за повишаване конкурентоспособността на българската земеделска продукция.
Двете страни се договориха пащанията за необлагодетелствените райони за 2007г. да приключат до 30 май 2008, а за 2008г. да бъде извършено плащане заедно с директните и националните плащания до края на 2008г.;при стартирането на бюджетната процедура през 2008г. МЗП да заяви в рамките на Националния бюджет за 2009 г. национални доплащания към директните плащания по СЕПП в максимално разрешения размер от ЕС
В споразумението се предвижда още;стартиране на Програмата за развитие на селските райони след обнародването на Наредбите в Държавен вестник в срок до края на месец март – първата половина на месец април 2008г.
Двете страни декларираха готовността си да работят последователно за постигането на общата им стратегическа цел – достойно място за българския аграрен сектор на общия европейски пазар.
Председателят на НАЗ Красимир Аврамов подчерта, че подписването на Споразумението е плод на общото желание да се решат проблемите в отрасъла и да се постигне конкурентоспособност на българското земеделието. Подписваме това Споразумение в един момент, когато в обществото много се коментира какво става с парите за инвестиции и искаме да покажем, че грешките, който се допускат, не са фатални и българското правителство, МЗП и ДФ „Земеделие” правят всичко възможно средствата от ЕС да се усвоят ефективно. Ние го подписваме в този момент и считаме, че точно сега трябва да се наложи конструктивния диалог, посочи още Аврамов. Той благодари на министър Кабил за Декларацията, предложена от България за уеднаквяване на нивата на директната подкрепа в рамките на ОСП, която бе подписана в Брюксел от 10 държави членки на ЕС и бе одобрена от Съвета на ЕС по земеделие и рибарство.

Facebook logo
Бъдете с нас и във