Банкеръ Daily

Новини

ЗДРАВНИ ОБЕКТИ ОТ Г. ОРЯХОВИЦА, ДРЯНОВО И ПАВЛИКЕНИ ГЕНЕРИРАТ ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ

РИОСВ – Велико Търново е издало предписания на здравни обекти в Горна Оряховица, Павликени и Дряново за неспазване на задълженията на здравните заведения, генериращи болнични отпадъци, относно изискванията на Закона за управление на отпадъци. Временното съхранение на отпадъците трябва да се извършва в специално обособени санитарни помещения, отговарящи на определени изисквания – ВиК инсталация, вентилация, хладилно съоръжение при необходимост и ограничен достъп. Проверките са установили, че тези изисквания не са спазени. Освен това няма и утвърдена програма за управление на отпадъците,както и сключен договор с оторизирана фирма за транспортирането им и обезвреждането им.
При повторно нарушение болниците ги грози глоба 3 500 до 10 000 лв. Съгласно информация на Регионалните центрове по здравеопазване във Велико Търново и Габрово, здравните обектите подлежащи на разрешителен режим за отпадъците са близо 1200.

Facebook logo
Бъдете с нас и във