Банкеръ Daily

Новини

ЗАПОЧНА ТЪРГЪТ ЗА ИЗВАЖДАНЕ НА ВКОПАНИТЕ ТАНКОВЕ ОТ ЮЖНАТА НИ ГРАНИЦА

Общо 860 са закупените книжа за участие в търга с тайно наддаване изравянето на вкопаните танкове по линията Крали Марко близо до южната ни граница. Цената на депозита за участие в процедура е 10% от началната тръжна цена - Най-ниската за продаваните елементи е 340 лева, а най-високата начална цена - 7300 лева.
В търга право на участие имат както физически, така и юридически лица. Наддаването ще продължи до 11,30 часа. След това ще има подребда на съответните тръжни номера, като ще бъде обявено класирането за всеки тръжен номер по отделно. Ако се установи, че има две или повече еднакви оферти, печалившата ще бъде избрана чрез жребий
Бъдещата фирма победител в конкурса ще трябва да извади от земята 140 негодни и разкомплектовани системи от танко-огневите точки. 656 на брой са депозитите по наддаването за системи на базата на танк Т-34. В някои от танковите елементи има въглеродна стомана, която е непробиваема. Оръдейната стомана е ценна и много скъпа и затова представлява интерес за металопреработвателите. Танковете „Майбах” ще бъдат извадени от търга с тайно наддаване. Мотивът на Веселин Близнаков е, че към немската техника има голем колекционерски интерес. В тази връзка частите от Майбахще бъдат предложени на отделен открит търг.
Тръжната комисия е в състав: председател – инж. Валери Ненков, от Дирекция „Управление и разпореждане с недвижими имоти” към МО, и членове – Светла Иванова, Руска Тучева, Евгения Райчева и Виолета Стоянова. Офертите бяха пуснати в пет запечатани урни, които за улеснение са разпределени по тръжните номера.

Facebook logo
Бъдете с нас и във