Банкеръ Daily

Новини

ЗАЛТНИ ПЯСЪЦИ С КОНСОЛИДИРАНА ЗАГУБА ОТ 4.496 МЛН. ЛВ. ЗА 2007 Г.

Загуба след облагане с данъци на стойност 4.496 млн. лв. отчете Златни пясъци АД за 2007 г., стана ясно от консолидирания отчет, представен в БФБ-София. Година по-рано компанията имаше печалба след облагане с данъци от 1.595 млн. лева.
Причина за това са големите разходи по икономически елементи в размер на 54.343 млн. лв. при само 38.378 млн. лв. в края на 2006 година. С най-дял са разходите за материали (1.936 млн. лв.), за външни услуги (8.731 млн.), за възнаграждения (4.294 млн.), както и Други (16.335 млн. при 6.627 млн.).
Златни пясъци АД има инвестиции в асоциираните предприятия Акваполис ООД (32.99%), Гайтпартнер ООД (35%) и Солартранс ООД (20%), както и в две други предприятия София Златни пясъци АД (10.20%) и Травел Златни пясъци ООД (15.87%). Общата сума на вложенията в страната възлизат на 1.281 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във