Банкеръ Daily

Новини

СЛУЖБА СИГУРНОСТ-ВОЕННА ПОЛИЦИЯ И ВКР С НОВО ИМЕ

Правителството постанови промени в няколко нормативни акта, свързани със създаването на Държавната агенция „Национална сигурност” и вливането в нея на военното контраразузнаване, съобщиха от правителствената информационна служба.
Промени се правят в ПМС №162/1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на отбраната и за създаване на изпълнителни агенции към министъра на отбраната, в Правилника за устройството и дейността на Военномедицинската академия, в Правилника за кадрова военна служба, в Правилника за прилагане на Закона за движение по пътищата, в ПМС №71/2005 г. за създаване на Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО, в ПМС №191/2007 г. за определяне възнаграждението на военнослужещите и гражданските лица по ЗОВСРБ и на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение по Закона за МВР и в Единния класификатор на длъжностите в администрацията.
Навсякъде в изброените документи Служба „Сигурност – военна полиция и военно контраразузнаване” се заменя със Служба „Военна полиция”. Поради излизането на ВКР, в нея вече ще работят 1121 служители вместо досегашните 1391.

Facebook logo
Бъдете с нас и във