Банкеръ Daily

Новини

ЩЕ СТИМУЛИРАТ ДОПЪЛНИТЕЛНО СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ГЛАВНАТА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА

Mинистърът на труда и социалната политика Емилия Масларова и министърът на финансите Пламен Орешарски подписаха Наредба за реда на използване на събраните суми по наложени имуществени санкции и глоби от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”.
Събраните суми ще постъпват като приходи в бюджета на Агенцията и ще се изразходват по тримесечия за подобряване на материално-техническата база, усъвършенстване и развитие на контролната дейност, повишаване квалификацията на служителите, реализиране на социални програми и за допълнително материално стимулиране.
Приетатата Наредба ще даде възможност за укрепване и стабилизиране на административния капацитет и човешките ресурси на Инспекцията по труда, за повишаване качеството и обхвата на контролната дейност; за оценяване, стимулиране и мотивиране на инспекторите по труда за усъвършенстване на професионалната им компетентност и ефективно и ефикасно изпълнение на служебните задължения. Само през 2007 г. около 80 служители са напуснали системата на Главна инспекция по труда поради незадоволително трудово възнаграждение, несъответстващо на високата степен на отговорност, риск и конфликтност при извършване на контролна дейност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във