Банкеръ Daily

Новини

РОДНИЯТ ВИНАРО-ЛОЗАРСКИ СЕКТОР СЪС 135 760 ХА ПЛОЩИ

Българският лозаро-винарски сектор се присъедини към общия европейски пазар с площ от 135 760 ха винени лозя, от които 111 323 ха предназначени за производството на трапезни вина и 24 437 ха за производство на качествени вина. Страната ни влезе в ЕС с утвърдени два района за производство на регионални вина - Тракийска низина и Дунавска равнина, и с 51 района за производство на качествени вина. Това каза зам.-министърът на земеделието и продоволствието Димитър Пейчев на пресконференцията по повод откриването на 16-ото издание на ВИНАРИЯ 2008 в Международен панаир Пловдив.
Регистрираните към момента в Националната лозаро-винарска камара производители на вино са 274. През първите девет месеца на 2007 г. са изнесени общо 857 хил. хектолитра вина, което е с около 21% повече в сравнение с достигнатите 711 хил. хектолитра за същия период на 2006 г. Бутилираните вина заемат най-голям дял в износа на вина през първото деветмесечие на 2007 г. с дял от близо 80%, посочи още зам.-министър Пейчев. Над 70 % от произведеното вино в България се реализира на външния пазар, а основни пазари за вината ни са Русия, Полша, Великобритания, Чешка република, Литва, Германия, Швеция, Латвия, Естония, Белгия, Словашка република, Канада, Беларус, Нидерландия, Норвегия, Финландия. Русия заема първо място сред експортните пазари за бутилирани вина през деветмесечието на 2007 г. с дял от 68%.
Зам.-министър Пейчев припомни, че от 7 февруари 2008 г. стартира прием на документи по мярката „Преструктуриране и конверсия на винени лозя”, една от основните програми за сектор „Вино” на ЕС. Бюджетът за тази година е 18 044 087 евро, а допустимите площи за подпомагане са 2 403 хектара. Приемът на документи по мярката ще приключи до изчерпване на бюджета или до достигане на максимално допустимите площи. Към момента по мярката за 2007/2008 г. са приети 80 проекта, от които 49 са за подпомагане на едногодишни и 31 за многогодишни инвестиции. От бюджета за 2007/2008 г. до момента са заявени над 48 %, или 8 738 115 евро, а площите, подлежащи на подпомагане са 1 593 ха или 66 %. През април ще бъдат изплатени договорираните за авансово изплащане суми на обща стойност 5 941 901 евро. Заявените инвестиции за периода 2007 г. - 2010 г. по тази мярка са за над 37 млн. лв., а финансовата помощ възлиза на 27,934 млн. лв. или 14,283 млн. евро. За текущата кампания 2007/2008 отпуснатият бюджет за България е в размер на 18 милиона евро за преструктуриране на 2 400 ха с винени сортове лозя, като тези пари трябва да бъдат усвоени до 15 октомври 2008г.
По отношение на финансовия пакет за България в рамките на Съвета по земеделие, за нашата страна бе договорено увеличение от 8,5 милиона евро. Съгласно постигнатото споразумение, общият финансов пакет за България за периода от 7 години е в размер на 166 милиона евро, които ще могат да се усвояват за инвестиции в лозарството, винопроизводството и промоция на вина. За да стартира усвояването на тези финансови средства, до юни 2008 ще бъде изготвена, публично представена и внесена в ЕК Национална програма за подпомагане на лозарството и винопроизводството в България в периода 2009 – 2013г., подчерта зам.-министър Пейчев.
На пресконференцията зам.-министър Пейчев съобщи, че от 15 април 2008 г. ще стартира програмата за развитие на селските райони. Именно заради предстоящото стартиране на Програмата, по която ще може да се закупуват и машини за лозарството със субсидии в размер от 50 до 65 % от разходите, тази година на изложението има силно представяне на мишини и съоръжения за лозарство и винарство.
На ВИНАРИЯ 2008 се представят 556 фирми, от които 191 са български, а 365 чуждестранни. Най-много фирми изложителки има от Италия – 155, Франция – 72 и Германия – 44.

Facebook logo
Бъдете с нас и във