Банкеръ Daily

Новини

РАТИФИЦИРАМЕ СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ГРАНИЧЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ

Правителството одобри промени в Наредбата за условията и реда за провеждане на граничен здравен контрол в България. С тях се въвеждат задължителни документи за граничен здравен контрол, които са в съответствие с образеца на СЗО и Международните здравни правила, съобщиха от Министерски съвет.
Кабинетът отмени и Наредбата за специфичните изисквания за пускане на пазара на детергентите и на повърхностноактивните вещества, предназначени за детергенти, тъй като материята е регулирана с регламент №648/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. Регламентие на ЕС са с директно приложение и не е необходимо въвеждането им в националното законодателство.

Facebook logo
Бъдете с нас и във