Банкеръ Daily

Новини

РАЙФАЙЗЕН ИНТЕРНЕШЪНЪЛ С РЕКОРДНИ РЕЗУЛТАТИ

Консолидираната печалба на Райфайзен Интернешънъл през 2007 г. е нарасна с 42% до 841 млн. евро. Възвращаемостта на капитала е възлезла на 25.7%. Печалбата на акция се увеличила с 39% до 5.80 евро. Изключително солидна капиталова база, в резултат на успешното Вторично публично предлагане. Капиталовата адекватност от първи ред е нараснала с 10.5% (увеличение от 1.5 процентни пункта. Активите са отбелязали ръст от 30% до близо 73 млрд. евро, кредитите - с почти 40%. Сегментът Банкиране на дребно отбелязва най-голям ръст в печалбата. Тук увеличението е от 85% до 487 млн. евро. Сегментът Корпоративно банкиране е с най-голям принос за печалбата - 669 млн. евро (плюс 43%). Клиентската база се е разширила с 1.6 млн. до 13.7 млн. клиенти. Перспективи за 2008г. са постигане на консолидирана печалба от около 1 млрд. евро

Facebook logo
Бъдете с нас и във