Банкеръ Daily

Новини

ПРОЕНЕРГОМОНТАЖ ЩЕ УВЕЛИЧАВА КАПИТАЛА СИ

Променергомонтаж АД, Пловдив, свиква редовно общо събрание на акционерите си на 15 май 2008 г., стана ясно от поканата в Държавен вестник. То ще гласува за увеличаване капитала на дружеството чрез издаване на нови акции и определяне на емисионната стойност на една акция в размер на 11 лева.
Акционерите ще обсъдят доклад за дейността на дружеството, годишния финансов отчет и начина за разпределение на печалбата за 2007 година.
В дневния ред е и точката за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите на фирмата за миналата година.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 16 юни 2008 г. на същото място и при същия дневен ред.
В момента капиталът на предприятието, което се занимава със специализирани строителни дейности, е в размер на 51 880 лева. Той е разпределен между Монтажи с дял от 34% и група физически лица с 59%, а останалите акции с право на глас са собственост на други юридически лица.

Facebook logo
Бъдете с нас и във