Банкеръ Daily

Новини

ПРОДЪЛЖАВА ПРИЕМА НА ДОКУМЕНТИ ПО МЯРКАТА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА ВИНЕНИ ЛОЗЯ

Продължава приемът на документи по мярката „Преструктуриране и конверсия на винени лозя”, една от основните програми за сектор „Вино” на Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз, припомнят експертите на сектор „Вино” към Разплащателната агенция по прилагане на ОСП към Държавен фонд „Земеделие”.
Приемът на документите стартира на 7 февруари т.г. и ще продължи до изчерпване на бюджета предвиден за подпомагането, който за тази година е 18 044 087 евро (35 290 625 лева) или до изчерпване на лимита за площите, който е 2 403 ха (24 030 дка), уточняват от фонда.
За подпомагане по мярката „Преструктуриране и конверсия на винени лозя” са предвидени 12 дейности: промяна на местонахождението на лозята; смяна на сорта чрез присаждане; презасаждане със смяна на сорта; презасаждане без смяна на сорта при увеличаване на броя на лозите на ха; презасаждане без смяна на сорта при смяна на формировката със смяна на подпорната конструкция; увеличаване на броя на лозите в ха; смяна на формировката със смяна на подпорната конструкция; изграждане на съоръжения за защита от щети, нанасяни от диви животни (огради); изграждане на противоерозионни съоръжения; изграждане на хидромелиоративни съоръжения; изграждане на тераси и реконструкция на тераси.
По отношение изпълнението на тези дейности в рамките на настоящата финансова 2007/2008 година са предвидени различни възможности за финансово подпомагане. Допустимо е авансово плащане за всяка една от дейностите по мярката, като авансовото плащане може да бъде заявено за цялата сума за подпомагане или за част от сумата. Авансови плащания се допускат при условие, че бенефициентът има сключен договор с ДФ „Земеделие” (РА) и изпълнението на инвестицията вече е започнало. За сключване на договор с фонда (РА) е необходимо депозиране на банкова гаранция в полза на ДФ „Земеделие” в размер на 120 на сто от исканата за авансово изплащане сума.
Допустимо е финансовата помощ за стопанската 2007/2008 г. да достигне размер от 75 % от общите инвестиционни разходи, заложени по проекта, по който се кандидатства. Същевременно се дава възможност едногодишните дейности от мярката да бъдат обединявани с дейностите от многогодишните инвестиционни проекти на същото стопанство.
Документите се подават съгласно изискванията на Наредба № 3 от 16 януари 2008 г. на Министъра на земеделието и продоволствието за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане и заплащане при преструктуриране и конверсия на винени лозя. С Наредбата се уреждат условията и редът за подаване на заявления за подпомагане и заплащане при преструктуриране и конверсия на винени лозя

Facebook logo
Бъдете с нас и във