Банкеръ Daily

Новини

ПРЕКРАТЯВАТ РЕГИСТРАЦИЯТА НА ЕМИСИЯТА ОБЛИГАЦИИ НА ТБ ИНВЕСТБАНК

На основание чл. 65, ал. “1а” от Правилника на БФБ-София АД, по нареждане на директора по търговия, се прекратява регистрацията на емисията от облигации, с ISIN код BG2100004055, издадена от ТБ Инвестбанк АД - София. Тя има регистрация на Неофициален пазар, сегмент Неофициален пазар на облигации с борсов код: MBINVB1.
Основанието за прекратяване е настъпващ падеж на емисията на 31 март 2008 година. Датата на прекратяване на търговията е 25 март 2008 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във