Банкеръ Daily

Новини

ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРИЕ ПРОМЕНИ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за Търговския регистър, съобщиха от правителствената информационна служба. Целта е да се усъвършенстват някои законови разпоредби и да се въведат норми, които ще улеснят реформата в търговската регистрация и ще облекчат бюрократичните процедури пред бизнеса.
За ускоряване на процедурите по регистрация и пререгистрация е необходимо да бъде увеличен броят на длъжностните лица по регистрацията. Изискването към тях по закон е да бъдат юристи с 3-годишен стаж. Ниското заплащане обаче спира специалистите да кандидатстват за тази работа. С промените се предлага да се допусне временно сключване на договори – за периода на пререгистрация, и с юристи с по-малък стаж.
С промените се отстранява и друг сериозен проблем – адвокатите вече ще могат да подписват и подават заявление в Агенцията по вписване без нотариална заверка на подписа им. Достатъчно е да имат пълномощно от клиента си. В случаите обаче, когато адвокатите не внасят лично заявленията, а изпращат служител от кантората си, ще е необходима нотариална заверка на подписа им върху заявлението.
Променят се и сроковете, в които фирмите трябва да оповестят финансовите си отчети в Търговския регистър. Сега Законът за счетоводството изисква това да се направи до 30 юни, което на практика означава, че всички съществуващи фирми са длъжни да се пререгистрират до тази дата, въпреки че по Закона за Търговския регистър срокът е до 1 януари 2011 г.
С проекта се предлага фирмите, пререгистрирали се до 31 май на съответната година, да подадат заявление за оповестяване на миналогодишните си финансови отчети в Агенцията до 30 юни. Тези, които не са се вписали наново, ще ги оповестяват както и досега – в икономическо издание или чрез интернет.
Друга промяна удължава от 2 на 6 месеца срока, за който се запазват наименования на фирми. Практиката показва, че 2 месеца не са достатъчни за сложни по своята организация дружества да подготвят и подпишат всички документи. Предвиждат се и облекчения при повторно подаване на заявления в Агенцията, ако по първото е постановен отказ поради нередовен документ.
Доразвива се въведеният принцип за публичност на Търговския регистър. Посочва се, че Агенцията по вписванията осигурява свободен и безплатен достъп и до съдържащите се в информационната система заявления, електронния образ на приложените към тях документи и постановените откази.
Въвежда се презумпцията за дадено съгласие за обработване на лични данни и публичен достъп до тях в случай, че заявителят е посочил тези данни в заявлението или документите, приложени към него, без да има законово изискване за това.

Facebook logo
Бъдете с нас и във