Банкеръ Daily

Новини

ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРИЕ НОВИЯ СЕМЕЕН КОДЕКС

В новия Семеен кодекс се запазват старите принципи на равнопоставеност между мъжа и жената, принципът за закрила на брака, както и принципът за доброволност на брака, поясни министърът на правосъдието Миглена Тачева пред журналисти на съвместна пресконференция с премиера Сергей Станишев след днешното заседание на правителството, на което бе одобрен проектът за нов Семеен кодекс. За първи път с новия кодекс се уреждат брачният договор и фактическото съпружеско съжителство.
Осиновяване без съгласие на родител ще се допуска и когато детето е настанено в специализирана институция и родителят в срок от шест месеца не е поискал прекратяване на настаняването или промяна на мярката. Целта е да се ускори извеждането на децата от специализираните институции, за да могат те да бъдат отглеждани от родители, близки или приемно семейство и да се гарантира тяхното нормално развитие.
Всичко, придобито по време на брака се дели между съпрузите, подчерта пред представителите на медиите министър Тачева и допълни, че брачният договор, като форма за решаване на имуществените отношения за пръв път се прилага у нас. Новото в промените в Семейния кодекс е и регламентирането на фактическото съпружеско съжителство, което е свързано с функцията на бащинството, каза още Миглена Тачева.
По отношение на осиновяванията, водеща е идеята за тяхното облекчаване и съкращаване на сроковете, като се осигурява пълноценна защита на интереса на детето. Въвежда се национален регистър на осиновяващи и единна информационна система за деца, подлежащи на пълно осиновяване. Прецизирани са критериите за избор на осиновители от Съветите по осиновяване към Регионалните дирекции за социално подпомагане.
По този проект на нов Семеен кодекс се работи близо десет години, приемането му несъмнено ще усъвършенства правораздаването в една изключително важна и сложна материя – подчерта пред журналистите в Министерски съвет премиерът Сергей Станишев след приемането на проекта на нов Семеен кодекс.

Facebook logo
Бъдете с нас и във