Банкеръ Daily

Новини

ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРИЕ 16 МЕРКИ ЗА УСВОЯВАНЕ НА СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ

Правителството прие План за действие за предприемане на корективни действия в хода на прилагането на предприсъединителни програми и структурните инструменти на Европейския съюз, съобщиха от Министерски съвет. Целта е да се приложат категорични мерки за преодоляване на идентифицираните слабости при изпълнение на предприсъединителните програми, които биха могли да се мултиплицират при проектите, финансирани от структурните и Кохезионния фонд на ЕС. 16-те мерки, предлагани от министъра на финансите Пламен Орешарски, бяха обсъдени на оперативното заседание на Министерския съвет на 12 март т. г.
Мерките са свързани със засилване на предварителния контрол при изпълнение на проектите и програмите и на последващия контрол и одит, повишаване на административния капацитет, облекчаване и усъвършенстване на правилата и процедурите за изпълнение на европейските програми и проекти. Реализацията им ще гарантира по-нататъшно усъвършенстване на системата за ефективно управление на средствата от ЕС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във