Банкеръ Daily

Новини

ПРАВИМ ЗОНИ ЗА СИГУРНОСТ НА ЛЕТИЩАТА

Определяне на зони за сигурност на всяко летище, въвеждане на фигурата на служител по сигурността по време на полет и нови задължения на летищната администрация и авиационните оператори във връзка с гарантиране на сигурността са част от одобрените от правителството промени в Закона за гражданското въздухоплаване. Кабинетът утвърди проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване и предлага на Народното събрание да го разгледа, съобщи правителствената информационна служба. Измененията и допълненията се налагат от необходимостта от приемане на мерки на национално ниво, необходими за изпълнението и прилагането на актове на ЕС.
Законопроектът задължава още летищните оператори, въздушните превозвачи, техните агенти или туроператори да предприемат и осигуряват необходимите мерки и да оказват помощ на лица с увреждания или с ограничена подвижност с цел пътуване с въздушен транспорт. При неспазване на тези задължения са предвидени административно-наказателни разпоредби – имуществена санкция от 2000 до 10 000 лв.
Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” е отговорният орган по сигурността на гражданско въздухоплаване, който координира дейността между физическите и юридическите лица за постигането й, се посочва изрично в законопроекта. В документа се създава нова раздел „Гарантиране на сигурността в гражданското въздухоплаване”. Според разпоредбите авиационните оператори разработват, прилагат и актуализират програма за сигурност за недопускане на актове на незаконна намеса в гражданското въздухоплаване.
Прецизират се текстовете в закона относно сроковете за издаване на лицензии, разрешения, свидетелства, удостоверения или одобрения от ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация”. С промените в закона гражданите на държава-член на ЕС или на друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство ще се допускат до работа в гражданско въздухоплаване безсрочно и без за това да е необходимо разрешение на министъра на транспорта

Facebook logo
Бъдете с нас и във