Банкеръ Daily

Новини

ПОВИШАВА СЕ РАЖДАЕМОСТТА В ОПРЕДЕЛЕНИ КОНТИНГЕНТИ У НАС

У нас се наблюдава повишаване на раждаемостта и плодовитостта на родилните контингенти, намаляване на детската смъртност и увеличаване на средната продължителност на живота. Това сочи статистиката за българското население и демографските процеси през 2007 г. Данните съобщи днес на пресконференция Йордан Калчев, началник на отдел „Статистика на населението в НСИ, цитиран от zrave.net. В сравнение с другите европейски страни, проблеми за страната все още са високите равнища на общата и детската смъртност, преждевременната смъртност и по-ниската средна продължителност на живота.Постоянното население на България за 2007 г. е 7 640 240 души. С 39 хил. души е намаляло населението, в сравнение с предходната 2006 г. Това се дължи на външната миграция, което е много важен проблем за нашата страна, отчете Йордан Калчев.
Основен проблем както за България, така и за страните от ЕС, е продължаващият процес на остаряване на населението, типично и за предишните години. Това води до нарастване на показателя за средната възраст на населението, което за 2007 г. общо за страната е 41.5 години., в сравнение с 2000 г., когато този показател е бил 39.9 години.
През последните 4 години се наблюдава тенденция на леко покачване на раждаемостта, което се дължи най-вече на повишаването на плодовитостта на родилните контингенти, отбеляза Йордан Калчев.
Докато през 2002 г. средният брой живородени от една жена е бил 1.21 деца, през 2006 г. този брой е 1.38, а за миналата година е 1.42 деца.
Това е най-високата стойност на плодовитост след 1993 г., когато коефициентът е бил 1.45 деца.
И през 2007 г. в България продължава нарастването на броя на ражданията и повишаване на равнището на раждаемостта, основна причина за което е ражданията на деца от по-висок ранг, т.е. на второто дете. През изминалата година са родени 75 915 деца, от които 75 349 живородени. От този брой 38 822 са момчета, а 36 527 - момичета. Увеличение на раждаемостта е отчетена и в градовете (56 257 деца), и в селата (19 092 деца).
Данните за раждаемостта в България може да се каже, че са на равнището на раждаемост в редица европейски страни - Италия, Гърция, Унгария, Полша, Латвия и Швейцария. С най-висока раждаемост се отличават Ирландия и Франция, а по-ниска е в Германия. Литва, Австрия и Словения. Данните за чуждите страни са на Евростат от 2006 г.
През изминалата година не са настъпили значителни промени в общата смъртност на населението на България. Но, за съжаление, сериозен проблем за нашата страна остава да бъде фактът, че сме сред първите места по смъртност в Европа, подчерта Йордан Калчев.
През 2007 г. броят на починалите е 113 хил. души. В сравнение с 2006 г. броят им е намалял с 434 души. Смъртността продължава да бъде по-висока сред мъжете ( 16.1%), отколкото сред жените (13.5%) и в селата (20.7%), отколкото в градовете (12.3%), статизирани по брой починали лица на 1 000 души от средногодишния брой на населението през годината

Facebook logo
Бъдете с нас и във