Банкеръ Daily

Новини

ПЕТ СА ПРОБЛЕМИТЕ ПРЕД БЪЛГАРСКАТА ГОРА

Пет са проблемите пред българската гора. Това заяви президентът Георги Първанов по време на националната среща по проблемите в сектора. Първо е необходима промяна във философията на управлението на горския сектор, която да даде възможност на стопанските субекти да заработят в естествена пазарна среда. Второ - създаването на ефективно действащи финансови механизми. Като трето Първанов посочи нуждата от законодателни процедури в процеса на трансформиране на пустеещите земи в земи за залесяване. Четвърто - необходимо изграждане на ефективна система за контрол и охрана на горите, като се осигурят необходимите кадрови, финансови и технически ресурси. И пето - Необходимо е повишаване на участието на гражданското общество при вземане на решения във връзка с управлението на горите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във