Банкеръ Daily

Новини

ОТПУСКАТ НИ 7 МЛН. ЕВРО ЗА БОРБА СРЕЩУ ТУБЕРКУЛОЗАТА

България ще получи безвъзмездно финансиране в размер на 7 048 835 евро през следващите две години за изпълнение на програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България”. Споразумението между Министерството на здравеопазването на България и Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария за предоставяне на тази безвъзмездна финансова помощ бе ратифицирано от Народното събрание днес, 21 март.
Това решение е израз на политическата воля и подкрепа у нас за провеждането на активна политика за превенция и контрол на туберкулозата в страната, съобщи на специална пресконференция в МЗ часове след ратификацията заместник-министърът на здравеопазването д-р Атанас Додов.
Пресконференцията днес бе и по повод Световния ден за борба с туберкулозата, който се отбелязва всяка година на 24 март.
Д-р Атанас Додов подчерта, че Министерството на здравеопазването работи по изпълнението и на още една програма - „Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2007-2011 г.” За 5-годишния й период МЗ ще предостави 54 млн. лв. за изпълнение на дейностите по нея. Заместник-министър Додов обясни, че двете програми взаимно ще се допълват и ще работят в синхрон. Те имат обща цел – подобряване на ефективността на контрола, диагностиката и лечението на болните с туберкулоза, обясни той. Д-р Додов обърна внимание, че Глобалният фонд ще предостави безвъзмездно през следващите 5 години общо 30 млн. лв.
По данни на СЗО през 2006 г. в света са регистрирани 9,2 млн. нови пациенти с туберкулоза, което е честота 139 на 100 000 население, и 1,7 млн. смъртни случаи в следствие на заболяването. 0,7 млн. случаи са с коинфекция ХИВ/туберкулоза, съобщи д-р Тонка Върлева, директор на Програмата „Подобряване на контрола на туберкулозата в България”.
През 2006 г. в Европейския регион на СЗО са били регистрирани 422 830 болни с туберкулоза, което представлява 48 случаи на 100 000 население. Отбелязва се значителна разлика между броя на случаите в Западна и Източна Европа, с нарастване в страните от Източна Европа. В 27-те страни от Европейския съюз са били регистрирани 89 032 случаи със средна честота 17 на 100 000, като най-висока е в Румъния – 127 на 100 000, и в Балтийските републики – между 34 и 75 на 100 000, изнесе данните д-р Върлева.
В страните от Балканския регион през 2006 г. са били регистрирани 26 911 случаи с туберкулоза, от които 76% в Турция. Честотата е 28 на 100 000 население, като най-висока е в Босна и Херцеговина – 46 на 100 000, и варира между 16 и 31 на 100 000. В 12 страни от бившия Съветски съюз през посочения период са били регистрирани общо 306 887 случаи с туберкулоза, което представлява 110 на 100 000 честота.
Профилактиката, превенцията и контролът на туберкулозата са от изключително значение за обществото и здравната ни система, подчерта д-р Върлева. Тя посочи, че по предварителни данни на Националния център по здравна информация през 2007 г. в България новорегистрираните болни с туберкулоза са 2853 души, от които 1824 мъже и 1029 жени. От тях болните с туберкулоза на дихателните органи са 2545, а тези с извънбелодробна туберкулоза - 308. Тенденцията е за намаляване на броя на новооткритите болни с туберкулоза, които през 2006 г. са били 3011 души.
По линия на одобрената днес програма ще се изгради стройна система за епидемиологичен надзор на туберкулозата чрез подобряване на координацията между МЗ, Националния център по заразни и паразитни болести и 38 лечебни заведения, отговорни за диагностиката и лечението на туберкулозно болните, съобщи д-р Върлева.
Още през тази година започва изграждането на рационално функционираща система от 35 микробиологични лаборатории за диагностика на туберкулозата. Лабораториите ще бъдат структурирани в три нива, в зависимост от методите на диагностика. Оборудването и снабдяването им с консумативи ще става на базата на обема дейности и нивото на диагностика.
В изпълнение на изискванията на Световната здравна организация през 2007 г. Националната референтна лаборатория по туберкулоза към Националния център по заразни и паразитни болести бе акредитирана от СЗО за следващите 2 години. С нейната акредитация започва разширяване на Националната система за външна оценка на качеството на лабораторната диагностика на туберкулозата.
Според д-р Върлева особено внимание ще бъде обърнато на профилактиката и контрола на мултирезистентната туберкулоза, която представлява сериозен здравен и социален проблем. Пациентите с тази форма на заболяване у нас са малко - около 50 души годишно, но лечението им продължава много дълго и изисква сериозен финансов ресурс. В рамките на изпълнение на Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България” през 2008 г. България е заплатила необходимата такса за кандидатстване пред Green Light Committee към СЗО. След одобрението на кандидатурата на страната ни МЗ ще може да осигурява необходимите лекарства за мултирезистентна туберкулоза на значително по-ниски цени.
Д-р Върлева съобщи, че през последните години МЗ ежегодно осигурява около 1 млн. лв. за лечение на пациенти с туберкулоза, 90 хил. лв. за диагностикуми и консумативи за нуждите на лабораториите в страната и 16 хил. лв. за лекарства за химиопрофилактика на латентна туберкулозна инфекция.
Предвижда се засилване на химиопрофилактиката на контактните на болните от туберкулозните лица. За тази цел МЗ осигурява безплатна диагностика и лекарствени средства.
Споразумението и Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в България представляват институционалната рамка за провеждането на активна политика в тази област у нас. Съвместното изпълнение на двете програми е насочено към снижаване на заболяемостта от туберкулоза през следващите пет години от 39,1 на 100 000 души население (през 2006 г.) до 36 на 100 000 души и увеличаване на успеха от лечението от 80% до над 85%.
Разработени са актуализирани форми за регистриране на пациентите с туберкулоза и съобщаване на изхода от лечението им в съответствие с препоръките на СЗО. Те ще послужат като основа за изграждане на информационната система за епидемиологичен надзор над заболяването, в която ще бъдат включени всички лечебни заведения, осъществяващи контрол над туберкулозата.
Изготвено е Национално ръководство и стандартни оперативни процедури за диагностика и лечение на туберкулозата. То е предназначено за всички нива и етапи на контрола на заболяването и ще допринесе за уеднаквяване на подходите.
Във всички административни области в страната са сформирани работни групи от експерти в областта на контрола на туберкулозата и общественото здравеопазване, които извършват проверка за обема на имунизациите и реимунизациите с БЦЖ-ваксина на новородените и децата до 17-годишна възраст. Резултатите ще бъдат обобщени в национален доклад, с анализ и препоръки за оптимизиране на имунопрофилактиката на туберкулозата.
През следващите 2 г. ще бъдат назначени 28 областни мениджъри по стратегията на СЗО за пряко наблюдаване на лечението на туберкулозата (DOTS) и 56 медицински сестри, отговарящи за наблюдението на пациентите в продължителната фаза на лечение и насочване на контактните им за изследване.
Предвижда се в рамките на програмата да бъдат обучени над 2380 души медицински персонал, включително лабораторни специалисти, общопрактикуващи лекари, регионални DOTS-мениджъри, медицински сестри и специалисти по туберкулоза при децата, с цел интегриране на системата за контрол на туберкулозата с първичната здравна помощ.

За подобряване на контрола на туберкулозата в лечебните заведения на затворите се предвижда насочен скрининг и дооборудване на двете специализирани болници за активно лечение на лица, лишени от свобода, в София и Ловеч, и в медицинските центрове към 13-те затвора.

С реализацията на програмата през първите 2 години ще бъдат извършени скрининг и изследване за туберкулоза на 11 000 души от уязвимите рискови групи, сред които са интравенозни наркомани, лица, зависими към алкохола, деца на улицата, бежанци и търсещи убежище.

Планира се обучение на 120 медицински специалисти, сътрудници на терен и сътрудници от общността за участие в контрола на туберкулозата сред рисковите групи и в ромска общност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във